Capcito – Ny aktör för företagslån

capcitoUtbudet av kreditgivare mot privatmarknaden i Sverige är mycket stort. Bara på Sverigekontanter finns recensioner på över 30 olika kreditföretag inom privatlån. Då är företag som enbart fokuserar på bolån eller smslån borträknade.

Däremot är utbudet av kreditbolag som vänder sig mot företag betydligt mer begränsat på den svenska marknaden, något som flera investerare insett. Ett resultat av detta är Capcito – ett finansbolag som specialiserat sig på företagslån.

Det är finansmannen Peter Gyllenhammar som i slutet av 2015 gick in i Capcito med hela 100 miljoner kronor och därmed fick företaget det tillskott som behövdes för att ta ett tydligare steg ut på marknaden för företagslån. Målet är att ”snabbt ta en position”.

Lån på fakturor

Capcito har valt en något annorlunda lånemodell. Lånet ska nämligen baseras på företagets omsättning och dess fakturor. De låneansökningar som kommer in matchas mot företagets bokföring (molnbaserat) och därmed kan kreditbedömningen ske mycket snabbt. Just kreditbedömning har tidigare varit en ”flaskhals” gällande mindre företagslån. Bankerna har krävt balans- och resultaträkningar, affärsidéer osv för att därefter kunna ta ett beslut om lånet ska beviljas eller inte. Ansökningarna har av vissa företag upplevts som svåra och omständiga. Just enkla lån är något som nya startups med fokus på företagslån vill erbjuda.

Tanken med Capcito är att svaret ska komma inom tre minuter just på grund av denna lösning.

ferratum b storrrutaSnabbhet och enkelhet är framtiden

Att det är just är enklare lån som företagarna efterfråga visar sig tydligt när man ser andra lånelösningar för företag som vuxit fram under föregående år.

Ett är kreditbolaget Ferratum Business som erbjuder mindre företagslån på korta amorteringstider. Lånesumman är 20.000kr upp till 500.000kr och amorteringen ska då ske på ett halvt eller ett helt år.

Dess fördel ligger i att svaret på en låneansökan kommer inom fem minuter. Det är som de skriver på sin hemsida ”Till skillnad från traditionella banker så ger vi var på minuter, inte veckor

En annan lösning är den lånelösning som IZettle utarbetat. De avgör hur stor summa som får lånas beroende på företagets omsättning via kortköp. Återbetalning sker sedan med en viss procent på omsättningen varje månad. Därmed skapas en amortering som är flexibel beroende på hur det går för företaget.