CryptoLoan – Första långivaren med digital säkerhet

CryptoLoan är inte bara den första långivaren på Sverigekontanter som erbjuder lån med säkerhet i Bitcoin. De kan även ge lån trots att låntagaren inte har någon inkomst. Därmed är det ett lån som på flera sätt sticker ut mot övriga långivare som recenserats.

cryptoloan små

Få har väll missat att kryptovalutor blivit populärt under 2017. Många anser att det var detta år som kryptovalutor på allvar slog igenom detta år även om intresset har svalnat något efter det kursras som hände i början av 2018.

Med stort intresse för kryptovalutor har även tjänster och produkter vuxit fram som på ett eller annat sätt är knutna till dessa digitala valutor. En av dessa tjänster är CryptoLoan. En tjänst som utarbetats av Viasmsgroup och som i korthet innebär att lån kan tecknas med Bitcoin som säkerhet.

Så fungerar det

Du har Bitcoin till ett värde av minst 10 000 kr och har samtidigt behov av pengar. Av olika anledningar vill du inte sälja av innehavet utan väljer istället att belåna dessa.

Genom att sända Bitcoin till detta värde till CrypotoLoan kan ett lån betalas ut på 5 000 kr. Med andra ord är kravet på säkerhet dubbelt så stor som lånebeloppet.

När de mottagit dina Bitcoin finns de som säkerhet hos företaget och CryptoLoan är därmed säkra på att få tillbaka det utlånade beloppet.

cryptoloan utnyttja och belåna bitcoin

Alla lån amorteras på 24 månader men det är även möjligt att lösa lånet i förtid för att minska den totala räntekostnaden. När lånet är helt återbetalt skickar de tillbaka de Bitcoin som användes som säkerhet.

En säkerhet som kan ändra värde

Det är flera punkter som gör lånet unikt på lånemarknaden. För det första att man tillåter digital säkerhet. Pantbanker har länge erbjudit lån mot säkerhet med då har det handlat om fysiska produkter.

För det andra att säkerheten kan ändra värde under lånetiden vilket kan påverka lånet. Detta kan ju inte ske med varken bolån eller lån via en pantbank. Skulle värdet minska kommer belåningsgraden att gå uppåt och om den når 90 % kan CryptoLoan helt enkelt sälja alla Bitcoin för att därigenom lösa lånet. Det är därför viktigt att i tid skicka in tilläggssäkerhet (mer Bitcoin) eller göra extra amorteringar om belåningsraden ökar.

Lån med digital säkerhet där säkerhets värde kan förändras och därmed resultera i tvångsinlösen är en lånekonstruktion som är helt ny i Sverige.

Lån utan inkomst

Ytterligare en unik detalj är att lånet kan tecknas trots att låntagaren inte har någon inkomst. Orsaken är att de Bitcoin som skickas som säkerhet kan användas för att betala av lånet om låntagaren inte kan återbetala i tid. Därmed är detta det första lån på Sverigekontanter som inte kräver någon inkomst alls från låntagaren trots att lånet kan vara på stora belopp. Däremot måste CryptoLoan göra en kreditbedömning som påvisar att låntagaren kan betala tillbaka lånet innan de kan bevilja lånet.

CryptoLoan i korthet

Lånebelopp – Låna 5000 kr – 150 000 kr

Amorteringstid – Amorteringstiden är alltid 24 månader men det alltid möjligt att betala tillbaka i förtid utan att kostnad uppkommer.

Ränta – Lånet har en månadsränta på 3,33 % vilket innebär en effektiv ränta på 46,6 %.

Säkerhet – Som säkerhet för lånet behövs Bitcoin till ett värde som är dubbelt så stort som lånesumman. Säkerheten kan tvångsinlösas om belåningsgraden går över 90 %.

Besök CryptoLoan