I Danmark lånar äldre mer än de yngre

Vilka är det som främst lånar pengar? De flesta skulle nog gissa på unga människor. De som inte hunnit spara ihop tillräckligt med pengar för att köpa bil, bostad eller för att kunna göra andra större investeringar. Men det är inte hela sanningen. I en undersökning av Gallup visar det sig att det inte alls är unga människor som lånar mest – i alla fall inte i Danmark.

Enligt undersökningen är de som lånar mest mellan 26 och 54 år. Detta gällande konsumtionslån (privatlån). Bolån fanns inte med i undersökningen utan den handlade just om att se vilka som lånar till allmän konsumtion.

Illusionen att unga vuxna är mindre ansvarstagande gällande lån stämmer alltså inte enligt denna undersökning där 1000 danska personer fick svara på en rad frågor. Däremot bevisade undersökningen en annan förutfattad mening kring lånandet – den att de som har det ekonomiskt svårt lånar oftare.

Om detta lånemönster även återspeglas i Sverige är osäkert då denna undersökning enbart hade fokus på Danmark men till stor sannolikhet finns även liknande mönster här i landet.