De flesta väljer rörlig ränta

Ska man välja fast eller rörlig ränta? Det är frågan som alla ställs inför när bolånet ska tecknas. Den rörliga räntan bygger främst på vilken styrränta som Riksbanken sätter medan den långa även inkluderar bankernas förväntningar på hur räntan kommer att röra sig framöver.

För tillfället går det att få bundna räntor som är lägre än den rörliga. Detta då främst på 1 och 2 års sikt.

Men även om den lägre bundna räntan borde lockat fler bankkunder så är det fortfarande den rörliga som dominerar. Enligt SBAB är det 71% som väljer rörligt när de tecknar ett nytt bolån, något som bland annat SvD rapporterade om i början av november.

Vilken bunden ränta är då populärast?

27% av alla som binder räntan väljer att göra detta på 1-4år och det är inte mer än 2% väljer fem år eller längre.

Detta tyder på att många tror att den låga bundna räntan kommer att pressas ytterligare och att den sedan kommer hålla sig relativt låg under lång tid. Det finns ju flera faktorer som pekar på detta och då inte minst att Riksbanken sänkte styrräntan till rekordlåga 0% under hösten.

Enligt Tor Borg, chefsekonom på SBAB, kommer troligtvis efterfrågan på bundna bolån öka när Riksbanken inte kan sänka mer. Lägre än så här kan det ju knappast bli och enda orsaken till att bankerna skulle erbjuda ännu lägre räntor på de bundna alternativen skulle vara att deras prognoser pekar på att räntan kommer förbli låg framöver. Men det är ju redan något som både riksbanken och de andra bankerna räknat med. Kanske kommer det bli fler som väljer bundet framöver av denna orsak.