Existensminimum

Många har hört ordet existensminimum, som av Kronofogden kallas för förbehållsbelopp. Det här är ett belopp som räknas ut vid en löneutmätning och är ett belopp som du anses kunna överleva på för att kunna ha en hygglig levnadsnivå. Med andra ord får du behålla en begränsad summa pengar medan Kronofogden hjälper dig att betala av skulderna, denna summa pengar kallas för existensminimum.

Är det så att du ansöker om skuldsanering ska du komma ihåg att det kan vara en bra sak då din ekonomi definitivt kommer ordna upp sig. Vid en beviljad skuldsanering kommer dina skulder oavsett storlek att avskrivas och du kan mer eller mindre starta om på nytt. Dock lever du på existensminimum, eller, på ditt förbehållsbelopp under dessa 5 åren och lär dig på så sätt hantera en mindre summa pengar och leva på det viset.

Löneutmätning och skuldsanering

Om du försätts i skuld till Kronofogden och har en svår skuldsättning, det vill säga, du kan inte betala dina skulder och räkningar. Om det är fallet gör Kronofogden först och främst en utmätning på din lön för att hjälpa dig att betala av dina skulder. Vid en löneutmätning kontaktar Kronofogden din arbetsgivare, A-kassa, Försäkringskassan med flera. En sådan löneutmätning pågår tills att skulden är löst, vilket i värsta fall kan innebära större delen av ditt liv.

Är det så att du är gift eller sambo kommer partnerns inkomster även att ses över, vilket innebär att denne också kan bli drabbad. Däremot görs utmätningen endast på dig och inte din partner för att lösa dina skulder. Det kan vara klokt att begära en skuldsanering för att slippa leva under existensminimum. Blir du beviljad en skuldsanering kommer dina skulder att avskrivas efter 5 år, helt oberoende av storlek på skulden. Du blir helt skuldfri för att du efter 5 år ska kunna återgå till ett normalt liv efter dessa år.

Normalbelopp

Givetvis har en människa olika förnödenheter som är ett måste för att hen ska kunna ha en någorlunda normal vardag – det här är alltså ett försörjningsstöd.  Normalbeloppet innefattar hygienartiklar, mat, försäkringar, telefon och kläder, sådant som en människa anses behöva. Det här beloppet är något som Kronofogden och Socialstyrelsen räknar ut. Normalbeloppet sätts årsvis och är beroende av konsumentprisindex.

Storlek på normalbelopp

För 2020 är normalbeloppet beräknat från 2 654 kronor (som innefattar barn till och med 6 år) upp till 8 264 kronor (för sammanlevande makar eller sambor). Normalbeloppet för 2020 ser ut på följande vis:

  • 2 654 kronor för barn upp till 6 år
  • 3 055 kronor för barn som är 7 år eller äldre
  • 5 002 kronor för en ensamstående vuxen
  • 8 264 kronor för sammanlevande makar eller sambor

Det som påverkar storleken på beloppet är bland annat andra typer av bidrag. För barn minskar beloppet vid barnbidrag, studiebidrag eller underhållsbidrag, och det minskar med det belopp som du får i bidrag.

Bostad vid existensminimum

Om du delar hushåll med andra kan det hända att beloppet som du får i existensminimum inte räknar med din bostads kostnader. Det innebär att resten av hushållet kan behöva ta över kostnaderna för bostaden. Det kan även vara så att bostaden måste säljas via tvång om någon i hushållet får försörjningsstöd eller också har skulder. Är det så att personen som har skulder och lever på existensminimum bor i en hyresrätt, kan denne endast bli vräkt om hyran är obetald eller om det sker vandalisering av bostaden.

Existensminimum belopp och beräkning

Det finns inget skrivet belopp på exakt vad existensminimum ligger på, utan det är bara normalbeloppet som är förbestämt. Existensminimumbeloppet ändras beroende på din livssituation och är uppdelat i normalbelopp och bostadsbelopp. Beloppet påverkas om du är ensamstående eller har flera barn och att få en skuldsanering beviljad kan i många fall ge dig en bättre ekonomi.

Tillägg av pengar

Det är möjligt att få extra tillägg på normalbeloppet efter en noggrann individuell prövning där du får förklara varför du behöver det extra tillägget. Du kan bland annat få extra tillägg för glasögon där du behöver intyg ifrån en optiker samt kostnadsförslag. Du kan även få tillägg för underhållsbidrag, resor från och till jobbet på billigaste sätt, tandvård, specialkost, barnomsorg och läkarvård. Om du ansöker om extra tillägg måste du ha belägg varför du ansöker om tillägget. Behöver du betala för läkarvård, vid uthämtning av mediciner exempelvis kan du få det tills att högkostnadsskyddet uppnås.