Färre aktörer på SMS-lånemarknaden

Vid årsskiftet infördes en lag om att alla företag som lånar ut pengar måste ha ett tillstånd från FI (Finansinspektionen). Mycket tyder på att detta kommer att resultera i att antalet företag på SMS-lånemarknaden kommer att minska. Däremot kommer antalet aktörer fortfarande att vara betydligt större än antalet aktörer som erbjuder privatlån.

För att få bedriva utlåning måste ett företag ansöka och få tillstånd från FI. Fram till årsskiftet hade lite drygt 50 ansökningar skickats in men då är detta inte enbart snabblåneföretag utan även inom andra utlåningsbranscher.

Orsaken

En av de största orsakerna till att FI införde detta krav var att de vill ”rensa upp” bland SMS-låneföretagen. Allt för många företag fanns på marknaden som inte utförde seriös utlåning. Marknaden var helt oreglerad vilket gjorde att vilket företag som helst kunde bedriva utlåningsverksamhet. Just på grund av att ingen registrering behövdes och att något tillstånd inte krävdes är det svårt att säga hur många aktörer som fanns på marknaden. Men enligt Malin Omberg ,på Finansinspektionen, borde det rört sig om mellan 55 och 60 företag. Enligt henne kommer siffran att minska då flera av dessa inte ens kommer att lägga in en ansökan eftersom de vet att de inte skulle klara av FI:s krav.