Fast anställning är nu oftare krav för att få bolån

De nya amorteringsreglerna som infördes den 1:a mars i år gör att kraven har blivit hårdare på familjer som vill låna för sitt boende. I en rundringning som Sveriges Radio har gjort fick de höra att flera stora banker idag har infört hårdare krav på fast anställning. Flera banker kräver numera att båda personerna i ett hushåll ska ha fast anställning för att man ska få lån till köp av bostad.

Nya amorteringskravet är anledningen

Sommaren 2016 infördes krav på att den som har lån på 50-70% av bostadens värde måsta amortera minst 1 procent av bostadslånet varje år. Om man däremot har ett lån på 70-85% av bostadens värde så måste man amortera ytterligare 1 procent, alltså totalt 2 procent av bostadens värde varje år. I och med att väldigt många har lån på mer än 70% av värdet så fick de krav på sig att amortera en hel del.

Från och med 1:a mars 2018 så har kraven på amortering ökat ytterligare och nu ser reglerna ut på ett lite annat sätt.

Så länge som familjens totala årsinkomst gånger 4,5 är mer än beloppet på hela bostadslånet så påverkas ni inte av de nya reglerna.

För de som lånar mer än 4,5 gånger hushållets årsinkomst så måste man numera amortera totalt 3% av bostadens värde vilket blir väldigt mycket pengar för avbetalning, för de allra flesta.

Den här kostnaden gör att färre har möjlighet att låna till sitt framtida boende.

 

Bankerna har stramat åt

Många banker ställer allt hårdare krav på de som vill ta bolån. De ser större osäkerhet på grund av det nya amorteringskravet och vill därmed att den som lånar ska ha en klart stabilare ekonomi än vad som krävdes innan det nya amorteringskravet infördes.

Vid varje ansökan görs en individuell bedömning och därmed vägs hela familjens ekonomi in i ansökan. Ett hushåll med två vuxna med bra löner men den ena har kortare projektanställningar eller för den delen driver ett företag som inte har varit aktivt allt för länge får numera problem att låna. Flera av landets största banker menar på att de vill se en säkerhet kring bådas anställningar.

 

Får man avslag på sitt bolånelöfte så kan det bero på

räkna räntaLånekalkylen går inte ihop, det vill säga att kostnaderna för lånet är för stora i förhållande till inkomsterna.

En eller båda de vuxna i familjen saknar fast anställning, har projektanställning eller på annat sätt en situation som gör att banken bedömer att risken är stor att man inte får behålla sin inkomst på samma nivå framöver.

Driver företag som är relativt nystartat eller som inte kan påvisa en god lönsamhet över längre tidsperioder.

Om man är ensam som låntagare eller om man har nekats lån av en bank på grund av att man inte har en fast anställning så kan man trots allt söka bolån hos några aktörer som exempelvis Marginalen Bank eller Bluestep. Alternativt så kan man ta hjälp av en bolåneförmedlare som Mitt Bolån.

Vad kan man göra för att vända ett nej till ett ja?

Har du väl fått avslag på din ansökan om bolån hos en bank så kan det vara svårt att få det omprövat. Den enklaste vägen är att söka sig till andra banker och se om någon annan aktör har en annan syn på din ekonomi och är villiga att hjälpa till med lån. Vi har listat de fyra sakerna du kan göra för att få ett bolån när banken har sagt nej på grund av att du inte har en fast anställning.

  1. Skaffa en fast anställning och be att få ompröva låneansökan.
  2. Spara väldigt mycket pengar så att insatsen blir större i förhållande till lånet.
  3. Rikta in dig på att köpa en billigare bostad.
  4. Vänd dig till en eller flera andra banker för att få hjälp.