FI börjar kontrollera peer-to-peer företag

Finansinspektionen har länge haft uppdrag att kontrollera banker och kreditinstitut som erbjuder lån till privatpersoner och företag. Detta genom att dessa företag måste följa vissa regelverk och att FI har haft möjligheten att stänga ner företagens verksamhet om de anser att de inte följt regelverket på ett korrekt sätt.

En företagsform som däremot inte legat under FI:s kontroll är de som erbjuder peer-to-peer utlåning. Detta innebär att en privatpersoner/företag kan erbjuda sig att låna ut en viss summa och att ett förmedlingsföretag förmedlar detta till personer som vill ha lån. Att intresset för att låna ut pengar via detta sätt har ökat säger bland annat Sofie Lundström (företaget Toborrow) som har specialiserat sig på lån där privatpersoner får låna ut pengar till företag som av någon anledingen inte kan eller vill låna på banken. Dessa kallas då peer-to-buisness-lån

Med tanke på att man får 6-12% årlig avkastning är detta ett tydligt alternativ mot bankernas nollprocentkontot eller aktier där uppgång eller nedgång inte lika tydligt kan förutspås.

Det handlar alltså om en förmedlingstjänst mellan låntagare och långivare helt enkelt. Då företag som erbjuder peer-to-peer i ordets rätta betydelse inte erbjuder lån har de inte heller hamnat inom FI:s ramar. Detta har däremot förändrats sedan årsskiftet. För att kunna förmedla lån mellan privatpersersoner måste ett tillstånd nu finnas hos FI.