Flera låneförmedlare jämför upp till 600 000 kr

Under de senaste två månaderna har ett flertal låneförmedlare höjt det högsta lånebelopp som låntagarna nu kan jämföra via deras tjänster. Nu är högsta beloppet 600 000 kr. En höjning med 100 000 kr från tidigare nivå.

Förra året höjde Bank Norwegian beloppet för högsta lånesumma hos banken. Detta från 500 000 kr till 600 000 kr. Eftersom flera låneförmedlare har denna bank med i sin jämförelse kunde de även snabbt ändra på deras hemsidor och i marknadsföringsmaterial att de kunde jämföra större belopp. Eventuellt har även andra banker följt Bank Norwegian och höjt högsta beloppet.

Först ut var Axo Finans som i december uppdaterade sin information. Under en kort period var de den enda låneförmedlaren i Sverige som kunde erbjuda jämförelse på detta belopp. Nu har även Zmarta, Freedom Finance och Advisa uppdaterat och har högsta belopp på 600 000 kr.

Är det en jämförelse?

En låneförmedlares uppgift är att jämföra låneförslag från flera olika banker. Många jämför drygt 20 banker vilket därmed är grunden för en bred jämförelse. Men när det kommer till lån på de absolut lägsta beloppen samt de absolut högsta beloppen är jämförelsen inte alls lika bred.

Det kan alltså vara så att låneförmedlare som erbjuder jämförelser på lånesumman 600 000 kr enbart har en enda samarbetspartner som erbjuder detta belopp. Därmed kommer bara ett låneförslag att kunna ges. Det är viktigt att ha i åtanke eftersom det i detta fall kan vara bättre att teckna två mindre lån som tillsammans blir 600 000 kr. Allt beror på vilken ränta som erbjuds.

Ränteexempel

jämföra räntorBank Norwegians lägsta effektiv ränta på 9,45 %. Det går alltså inte att få lägre ränta än så hos banken. Om en lånejämförelse sker via en låneförmedlare på 600 000 kr, och Bank Norwegian ger låneförslag, kommer det bli minst 9,45 % i effektiv ränta.

Det ska ställas mot ICA som har lägst effektiv ränta på 3,76 %. Nu lånar visserligen ICA Banken enbart ut 350 000 kr men om låntagaren kan teckna lån på exempelvis 300 000 kr hos två olika banker kan detta alltså skapa en betydligt lägre räntekostnad än hos Bank Norwegian. Detta alltså under halva kostnaden.

Jämför – men se på även på jämförelsen

Räkna ut räntaLåneförmedlare är ett mycket enkelt och smidigt sätt att jämföra räntor på bland annat privatlån. Så länge som lånesumman är 20-350 000 kr kommer ett mycket stort antal banker att jämföras och ställas mot varandra. Det skapar en stor jämförelse som visar var lånet är billigast att teckna.

Men när en låneförmedlare används på de riktigt stora beloppen, dvs. minst 500 000 kr, bör man granska jämförelsen lite extra noga. Hur många banker kommer in med låneförslag? Är det bara en eller två bör man titta på den effektiva ränta och kapitalkostnad och därefter räkna på om det skulle vara ett bättre alternativ att låna hos två olika långivare för att därigenom komma åt deras bättre räntesatser. Det visar sig i räkneexemplet ovan där det handlar om en besparing på flera tusen kronor per år.