Förbehållsbelopp

Förbehållsbelopp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du inte kan betala dina skulder och dom hamnar hos kronofogden så kan du komma att utredas för löneutmätning. Du får då behålla en del av din inkomst, så kallat förbehållsbelopp. Att ta ett lån innebär en del risk och nedan informerar vi om hur det kan se ut om man inte betalar sina skulder.

Utmätning

Innan det blir utmätning på lönen så kommer allt som personen äger att bli föremål för att tas i beslag och säljas. Det kan handla om hus, bilar, kläder och annat som anses ha ett värde. Ägodelar gås igenom och det som personen har rätt att behålla för att klara sitt dagliga uppehälle får personen behålla.

Ägodelar säljs först

Intäkterna när det utmätta ägodelarna säljs används till att betala skulderna som personen dragit på sig. Skulle det kvarstå en skuld efter detta så blir det tal om löneutmätning.

Så räknas förbehållsbeloppet ut

När kronofogden fått in uppdraget att driva in skulden och de ägodelar som inte anses vara nödvändiga är sålda så görs det en utmätning på de inkomster som man har. Där räknas alla dina inkomster och utgifter ut.

Alla inkomster så som dessa tas med i beräkningen

 • underhållsbidrag
 • barnbidrag
 • studiebidrag
 • a-kassan med flera
 • lön
 • sjuk- och föräldrapenning
 • pension

Men övriga inkomster i hushållet tas också med i beräkningen. Så om du är samboende eller gift så kommer dennes inkomster att tas med i beräkningen. Din partners inkomst kommer inte att utmätas, men det kommer att påverka hur era fasta levnadskostnader fördelas.

Alla utgifter räknas med

 • vilka kostnader ni har för till exempel bostad och barnomsorg.
 • om det finns barn i hushållet,
 • Arbetsresor

För den som får utmätning på lönen så kommer många instanser runt omkring att kontaktas. Arbetsgivare, Försäkringskassan och A-kassa är några.

Du får lämna in en redovisning

När du får löneutmätning så kommer du att ombes att redogöra för alla dina och eventuell partners inkomster. Du kommer där att få redogöra för hus stora inkomster och kostnader du har. Dessa måste vara rimliga och allt utöver det absolut viktigaste kommer att räknas bort.

Fastslaget existensminimum

Hur stort förbehållsbeloppet är beräknas på de siffror som Socialstyrelsen har tagit fram för hur mycket man behöver för att klara det mest grundläggande, så kallat existensminimum.

Vad räknas som det viktigaste?

Det får personen själv avgöra, men utöver grundkostnaderna för boende och resor till och från jobbet så finns det en fastslagen summa som man får förhålla sig till, hur man väljer att fördela dessa är upp till var och en. Men det är en väldigt snålt tilltagen summa.

Så här ser den summa som man har att röra sig med efter att boende har betalats.

 • 5 002 kronor för en ensamstående vuxen
 • 8 264 kronor tillsammans för sammanlevande makar eller sambor
 • 2 654 kronor per barn till och med att barnet är 6 år
 • 3 055 kronor per barn från det år barnet är 7 år

Exempel A

Så efter att boendet är betalt så har en familj bestående av en ensam förälder med två barn 4år och 13år ett förbehållsbelopp på 10711 kr. Detta ska räcka till mat, kläder, hygien och nöjen.

Om personen har 18000 kr efter skatt och att hyra, barnomsorg och annat som räknas in är betalt, så kommer 9678 kr gå till att betala av skulden i en fastställd ordning.

Exempel B

För ett par utan barn där den ena parten inte har en skuld hos kronofogden så är det inte lika enkelt att svara på hur det kommer att se ut då det beror på inkomsten hos den part som inte har en skuld.

Men man kan utgå från att gäldenären får ca 3262 kr kvar att leva på.

8564 – 5002 = 3262 kr

Avbetalning

Hur lång tid det tar att betala av en skuld hos kronofogden beror på hur hög inkomst man har och hur stor skulden är. Tanken är att alla ska betala av sin skuld själva. Om det anses att det inte kommer att gå att betala skulden i sin helhet så kan man ansöka om skuldsanering.

Fastställd ordning

Först kommer de skulder som rör underhållsbidrag, skatter och böter att betalas tillbaka. När dessa är avbetalade så fördelas pengarna jämnt mellan övriga borgenärer.

Oberoende förbehållsbelopp

Oavsett hur mycket man tjänar så är förbehållsbeloppet det samma. För den som har en högre inkomst så kommer skulden att betalas tillbaka lite snabbare än för den som har en lägre inkomst.

Yttre omständigheter

Det finns många olika anledningar till att man inte kan betala sina skulder. Separationer, kapat personnummer eller att man har blivit av med jobbet är några av alla de saker som kan orsaka att man hamnar hos kronofogden.