Hård kritik mot flera låneförmedlare

Efter granskning av ett flertal olika låneförmedlare har nu Konsumentverket kommit fram till att ge skarp kritik mot fyra av företagen på den svenska lånemarknaden.

Kritiken handlar om följande:

Hur tävlar bankerna?

När en låneförmedlare får in en låneansökan delas den ut till samarbetande banker. Dessa får svara på om de vill erbjuda lån eller inte. Det låneförmedlaren gör är alltså att ta in information från bankerna gällande om lån kan beviljas och i så fall till vilken ränta. Detta kan till viss del liknas med PriceRunner som också jämför priser till konsumentens fördel. Skillnaden är bara att priserna på lån är individuellt satta.

Men vissa låneförmedlare framställer det som att ”bankerna tävlar om att få ge lån”. Delvis kan detta alltså uppfattas som att de alla är deltagare i en tävling. Men så är det inte. Det handlar fortfarande bara om en jämförelse.

Ett citat används från Advisas hemsidagenom 1 ansökan får 20 banker tävla om dig som kund”.

Konsumentverket ställer sig frågande till denna formulering och ber nu Advisa (och några fler) att förklara hur denna tävling egentligen går till.

Effektiv ränta

De fyra låneförmedlarna som får kritik får även detta på grund av att de inte uppger någon effektiv ränta. Enligt svensk lag måste effektiv ränta uppges på ett specifikt sätt när marknadsföring sker av lån och krediter. På deras hemsidor går det att få information om gällande nominell ränta men inte om den effektiva räntan. Orsaken att den effektiva räntan ska anges är att det ska bli lättare för konsumenten att jämföra de olika aktörerna.

”Från-ränta”

Att kreditbolag och låneförmedlare uppger en ”Från-ränta” är inte ovanligt. Det är alltså den lägsta räntesats som går att få. Däremot kritiserar Konsumentverket tre låneförmedlare utifrån att det inte framgår vem som kan få denna lägsta ränta.

Kommer att ske förändring

När SvD intervjuar Fredrik Lundahl (vd på Advisa) säger han att det varit bra med en granskning och att han delar deras syn gällande tydlighet. Enligt honom arbetar därför Advisa med att se över informationen gällande effektiv ränta på webbplatsen utifrån Konsumentverkets önskemål.  Hur de övriga låneförmedlarna har valt att göra har vi inte hittat någon information om. Däremot har Konsumentverket flera åtgärder de kan genomföra om företag inte följer deras direktiv. Till stor sannolikhet kommer alltså även dessa webbplatser i framtiden ha tydligare information kring den effektiva räntan.

De fyra låneförmedlarna som fått kritik är Advisa, Pengino, MyLoan och Svensk Låneförmedling.

Kommentar: När Sverigekontanter.se startades valde vi att betygsätta låneförmedlarna utifrån flera olika punkter. Bland annat tydlighet gällande ränta samt vilka banker de samarbetar med. I början av 2017 genomfördes en förändring av betygsättningen för att premiera de låneförmedlare som är transparenta och tydligt presenterar samarbetspartners. Den kritik som Konsumentverket nu riktar mot fyra låneförmedlare är delvis samma som vi tidigare riktat mot en del av företagen.

Däremot skulle kritiken kunna breddats något. I ett pressmeddelande från Konsumentverket från maj 2016 framgår att ”De flesta förmedlare anger inte vilka kreditgivare de arbetar med”. Handlar kritiken från Konsumentverket om att de vill göra det tydligare för konsumenten borde även krav på denna information ställas.