Högre årsavgift skulle minska antalet kreditkort

Enligt en undersökning som Forex Bank har genomfört skulle antalet kreditkort i svenskarnas plånböcker minska rejält om årsavgiften höjdes på dessa kort. Banken har frågat hur konsumenten skulle påverka sin syn på kreditkort om avgiften höjdes med 200kr och hela 60% svarade då att de skulle överväga att ha färre kort.

Varför höja?

En orsak till att kreditkortsbolagen skulle kunna komma och höja årsavgiften är att EU har begränsat mellanbanksavgifterna. Detta är avgifter som går mellan bankerna i de fall som en person använder ett kreditkort. En avgift som alltså konsumenten aldrig ser eller direkt betalar. Men indirekt betalas alla avgifter hos banken av konsumenterna. När förändrade regler har genomförts gällande mellanbanksavgifterna måste bankerna se efter ökade intäkter på annat håll. Ett skulle alltså kunna vara att höja årsavgiften. Om det är det bästa sättet är däremot inte helt tydligt. Inte minst om 60% skulle minska antalet kreditkort om kostnaden höjdes med 200kr.

Se inte till avgift – utan helhet

Om årsavgiften skulle höjas, och Forex undersökning stämmer, skulle allt fler se över avtalen på sina kreditkort och troligtvis skulle även fler välja de kort som inte har någon årsavgift alls.

Men det man alltid bör göra är att se på helheten. Ett flertal av de kreditkort som finns på marknaden som inte har någon årsavgift har inte heller något bonussystem. De vanligaste bonussystemen gör att man får tillbaka ca 1% av allt som handlas på kortet. En person som därmed använder sitt kreditkort till alla dagliga inköp kommer med lätthet betala för i genomsnitt 4000kr per månad. Detta motsvarar då en bonus på 40kr per månad vilket ger en årlig bonus på 480kr. Redan där motsvarar alltså bonusen vad många kreditkort skulle kosta om årsavgiften höjdes med 200kr.

Med bonussystem fås alltså avgiften tillbaka. Utöver det följer det även med fler försäkringar i dessa kort än de som är helt gratis. Som vanligt handlar det alltså om att se på helheten och inte enbart på årsavgiften.