Ingen lägre ränta trots lägre ränta

Under lång tid har de med bolån vant sig vid att en räntesänkning av Reporäntan har resulterat i att även bolåneräntan sänkts. Bankerna har helt eller delvis följt de förändringar som Riksbanken gjort i den styrande reporäntan. Men efter att reporäntan sänkts till noll och nu även ner till -0,35 gäller inte denna logik längre.

Efter att Riksbanken gjorde sin senaste sänkning i början av juli till -0,35% var det inte någon förändring alls som genomfördes av bankerna gällande den rörliga boräntan. En orsak till att inte någon sänkning sker är, enligt chefsekonomen Tor Borg (SBAB) det osäkra läget i Europa. Med ett Grekland i ekonomiskt kaos är det svårt att sia om hur framtiden kommer att vara i Europa och hur mycket länderna kommer att påverkas av turbulensen i landet.

Även Michael Skytt (Bolånechef på Nordea) pekar på den finansiella oron som en faktor till att några räntesänkningar inte ännu genomförts.

Det kan se paradoxalt ut att Riksbanken sänker räntan för att få igång ekonomin allt mer och att bankerna samtidigt inte sänker sina räntor. Genom detta blir en sänkning inte något som påverkar privatpersonerna vilket i sin tur gör att någon direkt förändring inte sker i ekonomin. Men Riksbanken har även varit tydligt med att de senare förändringarna inte har med att påverka konsumtionen i landet utan snarare pressa priset på den svenskan kronan för att gynna exportföretagen.