Ingen sänkning av Repräntan – denna gång

Som de flesta analytiker trodde genomfördes ingen förändring av Reporäntan när Riksbanken presenterade ränteläget den 3:e september. Räntan lämnades därmed på samma nivå som tidigare. Med andra ord på -0,35%.

I ett pressmeddelande från Riksbanken går det att läsa att de anser att den svenska konjunkturen verkar gå åt rätt håll. Gällande det inflationsmål som finns rör sig även inflationen åt detta håll. Det betyder att både inflationen och konjunkturen rör sig i den riktning som Riksbanken hade förväntat sig sedan det senaste mötet i juli.

Fortsättningsvis kommer räntan att vara låg och stödköp ske på statsobligationer. Detta enligt tidigare beslut. Men Riksbanken är även tydlig med att de kan sätta in en ännu mer expansiv penningpolitik om det skulle visa sig att inflationsmålet inte närmar sig i den fart som man förväntat sig.

Det som kan ske är två saker. För det första skriver Riksbanken att ytterligare sänkningar kan ske på Reporäntan. För det andra att köpen av obligationer kan öka ännu mer. Ytterligare vägar att gå skulle kunna vara att exempelvis köpa andra värdepapper. Utöver det har även diskussioner förts kring att låna ut pengar till företag.

En risk som finns är oroligheter i omvärlden. Bland annat lyfts turbulens och osäkerhet upp på flera större finansiella marknader. Utöver det lyfts oljepriset upp. Med en rejäl sänkning i pris (ca 20%) är risken att detta påverkar den svenska ekonomin och inflationen på lång sikt. Däremot ser Riksbanken det inte som lika riskfyllt idag som tidigare under året. Detta då inflationen var ännu lägre tidigare detta år.

En direkt risk med denna expansiva penningspolitik ser Riksbanken i de ökade bostadspriserna och därmed även högre skuldsättning hos svensken. Enligt banken är den höga skuldsättningen redan idag en stor risk för den svenska ekonomin. De lägger däremot ansvaret för att bromsa denna utveckling på regering, riksdag och andra myndigheter. Detta eftersom banken främst ser till sitt egna mål med en inflation kring 2%.

Ny räntebana

Räntebana är den prognos som Riksbanken alltid presenterar gällande hur de tror att räntan kommer att röra sig i framtiden. I stort ser denna ut som vid tidigare prognos även om små justeringar har genomförts. De tror att räntan bottnar i början av 2016. Detta då vid -0,41%. Därefter förväntar man sig att ränta kommer att stiga upp mot 0,8% under slutet av 2018.