Intervju med Moank

Moank StorrutaI vår recension av låneföretaget Moank fick de 7 av 10 poäng. De var nära att få högre betyg men bristen på information kring deras förmånsprogram höll nere slutbetyget. Vi kontaktade företaget för en intervju om detta unika förmånsprogram. Ett program som gör att låntagaren kan sänka sin ränta under pågående låneperiod – något som (vad vi vet) Moank är ensamma om att erbjuda.

När vi recenserade erat lån fastnade vi för det speciella förmånsprogrammet. Kan ni berätta om det?

Att behöva låna extra pengar ibland är ingenting vi tycker att man ska straffas för. Vi har i stället valt att lägga upp tjänsten så att man i längden ges möjlighet att stärka sin ekonomi och sitt ekonomiska självförtroende.

När du lånar pengar av Moank öppnar du upp ett konto med ett kreditutrymme och i detta kan du när som helst utöka ditt lån upp till beviljat maxbelopp. Genom att sköta din ekonomi och bevisa din kreditvärdighet samlar du poäng: betalar du dina amorteringar i tid får du poäng, betalar du dina amorteringar i tid 3 månader i rad får du extra mycket poäng. Poängen du samlar ihop gör att du får bättre villkor i form av lägre ränta, höjd kreditlimit och flexiblare återbetalningstid. Vi kommer att under våren succesivt släppa flera funktioner som gör att du kan samla poäng.

Vad krävs för att man ska sänka räntan och få längre amorteringstid?

Moank tummeIdag fungerar det så att du får 50 poäng när du gör en månadsbetalning i tid och 150 poäng när du gör en streak (3 månadsbetalningar i rad i tid). Du får även en välkomstbonus om 150 poäng. Den som är ny låntagare har därmed 450 poäng efter tre månader om återbetalning sker perfekt.

Under våren kommer vi att släppa fler aktiviteter som kund kan göra för att samla poäng. Aktiviteter som alla syftar till att stärka kundens ekonomi/kreditprofil och ekonomiska självförtroende. Därför blir kundens villkor också bättre eftersom det inte är mer än rätt att om risken på kund går ner så bör även räntan göra det (samt att andra villkor blir bättre också).

För att nå nivå 2 (kund startar på nivå 1) behöver du samla ihop 250 poäng och då sänks den effektiva räntan från 24,9 % till 22,5 % (på årsbasis). Nivå 4 ger dig 19,9 % i effektiv ränta och nivå 9 ger 15,9 % etc. Sänkningen är olika per nivå, och varje nivå ger inte sänkning utan ger något av följande; lägre ränta, höjd kreditlimit, flexiblare återbetalningstid.   

Nivå 3 är den första nivån som ger dig flexiblare återbetalningstid (36 månader i stället för 24 månader) och kräver att du har samlat ihop 600 poäng. Men du kan avancera upp i nivåer som ger dig 60 månader i återbetalningstid.

(Efter två månader har låntagaren 250 poäng vilket gör att räntan sänks. Efter sex månader nås nivå tre vilket ger längre amorteringstid Red Anm) 

Moank sänk räntan

 Är det på det nuvarande lånet man får de förbättrade villkoren eller på nästa lån man tecknar?

Det är på det nuvarande lånet som man får förbättrade villkor i form av lägre ränta, höjd kreditlimit och flexiblare återbetalningstid. Eftersom du öppnar ett konto med ett kreditutrymme när du lånar pengar av Moank kan du när som helst utöka ditt lån upp till beviljat maxbelopp.

 Hur lång kan längsta betalningstiden bli?

När du lånar första gången kan du välja en återbetalningstid från 3 månader upp till 24 månader. I takt med att du stärker din kreditprofil och därmed samlar poäng får du en ännu mer flexibel återbetalningstid. Idag kan du samla ihop poäng som ger dig en återbetalningstid upp till 60 månader.      

Ni har en lite ovanlig amorteringstid. Man kan välja ner till 3 månader. Alla andra privatlån vi recenserat har minst 1 år. Vad ligger bakom detta?

Vi vill erbjuda en flexibel kreditprodukt och tror att detta behöver synas i kundens möjlighet att kunna välja återbetalningstid. Du har även möjlighet att uppdatera din valda återbetalningstid samband med att du utökar ditt lån (upp till beviljat maxbelopp).

För låntagare kan det vara svårt att jämföra olika långivare. Det är effektiva räntor, avgifter, amorteringstider osv. Vad tycker ni är viktigast för kunden att titta på?

Vad som är viktigast för kund varierar nog, för vissa är kostnaden viktigast (ränta och avgifter) medan det för andra är amorteringstiden. Vi tror på transparens och enkelhet gentemot kund varför vi inte har några avgifter utan kund betalar enbart ränta på det kunden faktiskt lånar. Vi kommunicerar detta dessutom genom att endast presentera den effektiv ränta (dvs. det du faktiskt betalar för lånet) och detta såväl i procent som belopp. Vad gäller kostnaden för lånet är det emellertid lätt att gå bort dig,  så mitt tips är att alltid kolla på den effektiva räntan om du vill jämföra kostnaden för ett lån mellan långivare.

Besök Moank