Jonung skarp kritiks mot Riksbankens val

När Riksbanken sänkte styrräntan till 0% i november var det många bolånekunder som glädjes över nyheten. Det betyder på kort sikt att de får lägre ränta och därmed lägre kostnader för lånen. Enligt Riksbanken genomfördes denna sänkning för att sänka värdet på den svenska kronan för att på så vis ge exportföretagen en viss skjuts framåt.

En av de som är starkt kritiska till denna 0-procentspolitik är ekonomiprofessorn Lars Jonung. I en stor intervju som publicerades i SvD 7/11 beskriver han hur han ser på läget och varför han menar att Riksbanken med denna politik bäddar för nästa ekonomiska kris.

Det första han lyfter fram är att det för tillfället förs två olika strategier för att ta hand om den svenska ekonomin. Riksbanken å ena sidan har enbart ögon för inflation och sänker därmed räntan för att elda på ekonomin. Men samtidigt pågår en lånekarusell i Sverige som allt fler blir oroliga för. Att sänka räntan eldar på denna lånehysteri.

Å andra sidan finns Finansinspektionen som ska försöka minska svenskens belåningsgrad och få människor att låna mindre. Det är som Jonung beskriver det som om en person gasar och en bromsar i den ekonomiska världen.

Ska då inte inflationsmålet vara primärt för Riksbanken?

Nej. Jonung menar att primärt måste de se till helheten och skapa en finansiell stabilitet. De ska ta hänsyn till inflationen och jobba för att hålla den på en stabil nivå men samtidigt kan inte detta ske till priset av en finansiell instabilitet. Skulle landet komma i en ännu mer finansiell oro skulle detta försvåra ännu mer för Riksbanken att nå sitt mål. Med andra ord måste de ha en grund att stå på. En grund som de möjligen raserar när de nu sänker räntan hela tiden.

Orsaken till Riksbanken fokuserar så hårt inflationsmålet är att risken annars är högre att det blir deflation. Men Jonung menar att skräcken för deflation är näst intill ”skrämselpropaganda”. Han säger att deflation under en kortare period inte skulle skada landets ekonomi. Detta om deflationen är väntan och därmed till viss del planerad. Däremot menar han att oplanerad och plötslig deflation kan slå mycket hårt.

Alternativet

Jonung tycker att Riksbanken, istället för att stirra sig blind på inflationsmålet, skulle ha accepterat den finansiella situation som är ute i världen och därmed tillåtit inflationen sjunka under några år. Detta med baktanken att komma upp till inflationsmålet när väl den finansiella situationen har stabiliserat sig mer.

Precis som många andra ser han även den höga belåningsgraden hos svensken som ett av de stora problemen mot den svenska ekonomin. Det som skulle ge bäst resultat mot detta skulle då vara att höja räntan. Ju högre ränta desto mindre är folk benägna att låna och dessutom är man mer benägen att amortera. Men Riksbanken väljer alltså precis det andra alternavet och sänker räntan. Problemet med för hög belåning lägger de i stort sett i knät på Finansinspektionen istället.

Utöver högre ränta skulle kostnaden för låntagarna även kunna höjas genom att ta bort ränteavdraget. Då detta är på 30% skulle kostnaden bli betydligt högre vilket kanske skulle avskräcka några att ta lån.

Samtidigt ser Jonung att problemet till viss del sitter på bostadsmarknaden. Han ser hyresregleringen som något mycket negativt och skadligt och ser helst att denna skulle upphöra.

Är det risk för kris?

Hur ser då Jonung på kommande ekonomisk kris? Är det nära eller kan Sverige klara sig undan en bostads-finanskris?

Han menar att det för tillfället inte är någon fara och att ser relativt bra ut. Detta genom att tillväxten är hög och att både börsen och bostadspriserna rör sig uppåt. Många hushåll upplever sig även rikare vilket ökar konsumtionen. Det ser bra ut men det gör det oftast för en kris. Man blundar för alla de varningssignaler eftersom man längst inne hoppas på att de inte ska leda någonstans. Men risken är att detta är lugnet före stormen.

En punkt som pekar på att kommande ekonomisk kris dessutom kan bli extra hård är att Riksbanken för tillfället har 0% ränta. Det vapen som banken har att ta till i krissituationer är att sänka räntan. Med andra ord har de inget försvar när krisen kommer.

Om den kommer.