KI varnar om kommande högre räntor

Konjunkturinstitutet (KI) går nu ut med en tydlig varning till hushållen om att man bör vara införstådd med att de låga räntor som är idag inte kommer att vara ”för evigt”. Detta eftersom tanken hos konsumenterna att räntan kommer att förbli låg påverkar viljan att ta större lån vid bostadsköp. Något som i sin tur kan få mycket negativa effekter för den svenska ekonomin om räntan går upp och många inte har råd att bo kvar i sina bostäder.

Det är flera faktorer som påverkar hur priserna på bostäder rör sig men en stor faktor är hur räntan är och inte minst hur konsumenterna tror att räntan kommer att röra sig. Även om det är en låg ränta så betyder det inte att det per automatik drar upp huspriserna. Om konsumenterna tror att räntan kommer att öka inom kort kommer man även räkna med detta när man bestämmer hur mycket man är beredd att betala för bostaden. De som därmed tror att räntan kommer att bestå på låg nivå kommer våga ta större lån eftersom man tror att räntekostnaderna inte kommer att öka inom en allt för snar framtid.

Det är just denna förväntan som KI försöker ta bort från bankkunderna. Allt för många utgår från att räntan kommer att ligga på nivåer som de är på idag och att ränteavdraget kommer att vara kvar. Men genom förändringar kan kostnaderna för lånen öka rejält.

Det är viktigt att hushållen har klart för sig att räntenivåerna i dagsläget inte kommer hålla i sig för all framtid” skriver KI i den konjunkturprognos som presenterades i slutet av december.

Det är även en stor skillnad på vad konsumenterna tror gällande kommande ränta och den räntebana som är utritad av Riksbanken. Ett stort antal personer har fått svara på frågor angående framtida ränta och med det underlaget drar KI slutsatsen att bostadspriserna kommer att öka ca 2% per år fram till år 2020. Detta då med underlag utifrån hur konsumenterna tror gällande ränteutveckling och att detta är en stor faktor gällande hur mycket man är beredd att låna vid bostadsköp.

Ser man däremot på den ränteutveckling som Riksbanken har presenterat skulle detta innebära att priserna inom kort skulle falla 10-12%.

Förväntningar på hur stor räntan kommer bli i framtiden spelar alltså mycket stor roll. Men enligt KI har en stor del av befolkningen fel förväntningar vilket kan leda till överbelåning i det fall som det visar sig att Riksbanken har rätt och att räntan rör sig snabbar uppåt än vad konsumenterna förväntar sig.