Kommer låneförmedlarna kunna kalla sig oberoende?

I början av april presenterades en stor bolåneutredning som ska ligga till grund för eventuella kommande lagändringar kring bolån. Utredningen var på hela 450 sidor och presenterar förslag utifrån hur EU-direktiv kan implementeras i svensk lag samtidigt som förlag även finns hur bolånemarknaden ska bli mer transparant och därmed fördelaktig för konsumenterna.

Det var ett flertal punkter som framfördes i utredning och en av dessa kan eventuellt påverka de låneförmedlare som finns i landet.

Ett förslag är nämligen att reglerna blir betydligt hårdare mot de som vill kalla sig för oberoende rådgivare. Idag finns inte speciellt hårda krav vilket gör att företag kan kalla sig för ”oberoende rådgivare” trots att de i praktiken bara förmedlar råd och lån via några enstaka antal banker.

Med de nya reglerna kommer företagen behöva bevisa att de inte tar emot någon ersättning från någon yttre aktör. Det är här som låneförmedlarna kan komma i något slags gränsland.

En låneförmedlare får sin inkomst genom att de får betalt för de lån de förmedlar. Det är alltså bankerna som betalar vilket gör att privatpersonerna kan utnyttja denna tjänst helt gratis. Förmedlarna får alltså ersättning vilket skulle kunna tyda på att låneförmedlare snart inte ska kunna kalla sig för ”oberoende”. Detta då de indirekt är beroende av vad bankerna betalar.

Däremot förmedlar låneförmedlarna enbart lånerbjudanden och ger oftast inte några konkreta råd till låntagaren gällande vilket lån som är bäst. Därmed sker inte någon rådgivning i ordets rätta bemärkelse.

Sen beror det även på hur man använder begreppet oberoende.

På Myloans hemsida står att de är en ”Oberoende aktör” vilket inte direkt säger att de är oberoende rådgivare. Hur sedan låntagaren uppfattar och tar till sig denna information är inte helt säkert.

Källa: Svd