Konsumentverket granskar jämförelsesidor inom lån 

Konsumentverket har precis genomfört en granskning av jämförelsesidor som presenterar konsumentkrediter (lån och smslån). Syftet var att bedöma hur tydliga webbsidorna är med att presentera lånens fördelar och nackdelar (framför allt nackdelar). Utifrån det har man tagit fram några riktlinje för hur de här webbsidor ska utrycka sig om låneprodukter. Granskningen presenteras en rapport på konsumentverkets hemsida.

Varför granskas jämförelsesidor om lån?

De senaste 10 åren har i princip hela finansmarknaden genomgått förändringar, regleringar och lagändringar. På kapitalmarknaderna har det bland annat skett regleringar på EU-nivå men också nationella förändringar här i Sverige. Syftet är att säkerställa ett starkt konsumentskydd och att du som kund får bra erbjudanden baserade på dina behov. Extra viktigt är det, oavsett del av finansmarknaden, att rekommendationer inte påverkas av en intressekonflikt. Det innebär att den som tipsar om en produkt gör det för att de får bäst betalt av den leverantören. Rekommendationer ska baseras på behovsanalys och alltid tillvarata kundens intressen.


Vad innebär granskningen?

Konsumentverket uttrycker klart och tydligt att inga tillsynsärenden kommer öppnas i det här skedet. Tidigast våren 2021 kan det öppnas upp tillsynsärenden mot enskilda näringsidkare (personer eller företag som bedriver lånesajter). Granskningen som genomfördes nu skedde dels för att ge Konsumentverket en uppfattning om hur kommunikationen ser ut på de här webbsidorna men också (som vi tolkar det) för att höja ett varningen finger till de som är otydliga i sin kommunikation. Nu har alltså lånesajterna ungefär 1 år på sig att räta in sig i ledet och kommunicera som Konsumentverket vill att man ska göra.

Första gången myndigheter uttalar sig

Det man ska komma ihåg är att även om lagen om högkostnadskrediter infördes i September 2018 är det här första gången en myndighet uttalar sig om vad som är ”rimligt och ansvarsfullt” i den här sektorn. Aldrig tidigare har myndigheter påtalat hur de vill att vi som jämförelsetjänster ska presentera information om låneprodukter. Det här är alltså första steget mot att reglera branschen och berätta hur myndigheterna anser att vi ska kommunicera. Vi på Sverigekontanter tycker det är utomordentligt bra att myndigheterna ger oss direktiv (även om vi inte anser att alla direktiven är rimliga).

Oavsett om man håller med eller inte behövas alltid en måttstock att utgå ifrån. Sen kan man börja debattera om den ska vara längre, kortare, bredare eller tydligare på något sätt. Och dit kan vi börja röra oss nu.

Vad sa Konsumentverket om jämförelsesidorna för lån?

Allt finns givetvis att läsa i rapporten men här kommer en sammanfattning.

 • Konsumentverket tyckte att de granskade sidorna var otydliga med effektiva räntor
 • De tyckte att alla sidor som presenterar högkostnadskrediter ska ha varningstrianglar med länk till Hallåkonsument.
 • De tyckte att långa texter skulle ha återkommande varningstrianglar
 • De tyckte att en lista som presenterar flera högkostnadskrediter ska ha en varningstriangel vid varje lån (många trianglar kommer det bli framöver)
 • De tyckte att det var otydligt för dig som konsument när ”frånränta”, dvs. långivarens lägsta ränta redovisades
 • De tyckte att ordet ”Snabb” inte är ett argument för att någon ska ta ett lån.
 • De tyckte att ordet ”Snabb” eller ”Snabbt” inte ska finnas fetstilat i en rubrik

Med andra ord var det ganska många saker som Konsumentverket kritiserade. Alla jämförelsesidor ( vi var inte med i den här granskningen men hade inte varit bättre än någon annan eftersom det inte fanns några tydliga riktlinjer förut) kommer behöva omarbeta hur det presenterar låneprodukter.

De här ändringarna har vi på Sverigekontanter gjort i vår kommunikation

Vi hade sen tidigare lagt in varningstrianglar i alla recensioner som presenterar högkostnadskrediter. Se exempelvis recensionen av Meddelandelån.

Det vi har åtgärdat är att alla varningstrianglar nu har en länk till Hallåkonsument. Lån med 30% i ränta eller mer har alltså både triangeln och länken.

 

De här ändringarna ska vi på Sverigekontanter göra under hösten 2020

 Vi har ett omfattande arbete framför oss om hur vi presenterar informationen om våra samarbetspartners. Inte för att vi inte varit transparenta tidigare (vi vill gärna vara tydliga med räntor, avgifter och både fördelar och nackdelar med långivare.) Vi har ett omfattande arbete framför oss eftersom vi strävar efter att vara än mer försiktiga och tydliga än myndigheternas krav.

Några åtgärder vi kommer genomföra:

 • Ej redovisa lägsta ränta eller frånränta.
  Vi kommer redovisa maxräntan på varje lån. Snittränta kan vi inte redovisa eftersom branschen inte är så transparent att dessa siffror är offentliga. Bolån redovisar snitträntan men det gör inte blancolånens långivare. Dessutom är snittränta ett luftslott. När man hört några bankers snittränta känns det som att man fått till sig viktig kunskap som ska ligga till grund för ens lånebeslut. Men sanningen är att det enda du fått veta är att banken har en viss snittränta i sin portfölj. Jag (David, en av Sverigekontanters ägare) har själv fått 3% i ränteerbjudande hos en bank och 8% hos en annan. På samma lånebelopp och vid samma tillfälle. Om båda dessa banker hade en snittränta på 5% på sitt bestånd – vad säger det till mig egentligen?
 • Vi kommer inte använda något av orden snabb, snabbt eller direkt  i rubriker. Vi behöver dessutom skriva om befintliga texter för att anpassa oss till detta. Eftersom ”lån med direkt utbetalning” är ett vanligt sökord för många av våra kunder kommer vi tappa en del trafik och besökare. Men det finns inget att göra åt den saken, alla måste anpassa sig.
 • Se över alla befintliga texter på hemsidan och aktivt minska ner det som kan uppfattas som ”säljande” eller ”uppmanande” till att låna pengar.
 • Lyfta fram effektiv ränta i alla lånerecensioner.
 • Vi har påbörjat ett arbete med att redovisa ”vad som händer om du inte betalar i tid” för att tydliggöra baksidan av låneföretagen. Detta är inget som lagstiftaren ställer krav om men det är ett sätt för oss att vara än mer transparenta och kundfokuserade.