Konsumentverkets tips för billigare julhelg

Julen innebär gemenskap, ledighet, god mat och julklappar. Men för många betyder det även en stor påfrestning på ekonomin. Det är inte självklart att man har råd med allt vad som ”krävs” på julen. Det betyder även att allt fler tecknar snabblån. Men att göra det kan i vissa fall sluta i en långvarig skuldsättning.

Just i december ökar även dessa företag sin marknadsföring mot konsumenterna eftersom de vet att behovet av lån ökar. Det tillsammans skapar en ökad lånevilja.  Men enligt Anna Hult, jurist för Konsumentverket, så bör man inte se SMS-lån som en självklar nödlösning på de ekonomiska problemen. Detta är något hon lyfter upp i en intervju till Svenska Dagbladet. Men hon dömer inte ut SMS-lånen helt och påpekar att Konsumentverket inte har mål att döma ut speciella produkter eller tjänster. Däremot lyfter hon upp behovet av att vara medveten om kostnaden som uppstår i och med dessa lån. Detta även om den bästa lösningen är att inte ta lån alls och försöka vänta med utgifterna till att man har råd.

Om man ändå väljer SMS-lån ger Hult några råd. Man bör i första hand undvika ”oseriösa aktörer” och vara medveten om vilka rättigheter man har mot företaget. Man bör även efterfråga SEKKI. Detta är något som alla aktörer måste tillhandahålla och är Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation som är ett tydligare jämförelsemått gällande hur mycket ett lån kostar.

Vi rekommenderar att du alltid läser de recensioner vi har på Sverigekontanter.se. Detta då dessa är objektiva utifrån flera punkter och även lyfter fram både fördelar och nackdelar med de olika låntagarna.

Läs mer om:

Sms-lån