Eurocard Gold

 • Flexibel kreditgräns och återbetalning
 • Stort utbud av tillval
 • Tillgång till lounger
 • Betyg 6/10
Till Eurocard Gold

Eurocard Gold är kortet som sätter flexibilitet högt. På den punkten får kortet (mer än) högsta betyg.

Kreditgränsen är ”obefintlig” även om den speglar sig i hur stor inkomst som kortägaren har. Dessutom är det möjligt att delbetala större inköp utan att ränta tillkommer. Räntan är låg och betalningstiden på fakturan kan förlängas med 10 dagar.

Kortets styrka är alltså flexibilitet gällande krediten. Utöver det ingår tillgång till lounger på flygplatser i Europa samt reseförsäkring.

Dess nackdel är att det inte har något bonussystem och har avgift för uttag.

eurocard gold ansökRänta och räntefria dagar

Räntefria dagar

45 Dagar

Enda punkten där flexibiliteten är sämre. Fler kort har upp till 60 dagar

Ränta

11,05% (låg)

Effektiv ränta 12,30% om kredit används på 35 000 kr under 12 månader.

Delbetalning

Vid större inköp kan delbetalning väljas. Då läggs kostnaden upp på flera månader utan att någon räntekostnad tillkommer. För att få denna tjänst måste man ansöka om detta. Delbetalningsutrymme ska då vara minst 10.000kr och maximalt 20% av årsinkomsten.

När fakturan kommer kan hela eller delar av den utnyttjade krediten betalas. Som minst måste 5% av skulden betalas varje månad. Resterande kan därmed skjutas upp till kommande månader men i detta fall tillkommer ränta.

4/5

Avgifter

Årsavgift:

525kr

Ovanligt hög årsavgift.

Uttagsavgift

3% men minst 40kr

Uttagsavgift i utlandet

3% men minst 40kr och ett valutapåslag på 2%

Generellt höga avgifter på detta kort. Detta med tanke på att någon bonusfunktion inte finns.

2/5

Kredit och korttyp

Korttyp:    MasterCard

Kredit:   200.000kr (Enligt kortio.se)

Men enligt Eurocard finns inte någon övre köpgräns.

5/5

Ansök om Eurocard Gold

Bonusar och fördelar

 • MasterCard Priceless

Alla kort som är samarbete med MasterCard ger tillgång till rabattprogrammet MasterCard Priceless. Det är ett stort antal erbjudanden och rabatter som gäller i större städer i världen. I Sverige gäller därmed dessa enbart i Stockholm. Därmed kallas detta rabattprogram även ofta för just Priceless Stockholm i Sverige.

 • Rabatter och erbjudanden

Via hemsidan går det att se aktuella rabatter och erbjudanden. Det är både fasta rabatter och tidsbegränsade erbjudanden. Exempel från 2016 är 12% på Expedia, 5-15% på Taxikurir och 25% på VPN-app.

eurocard gold rabatter

 • Tillgång till Lounger

Kreditkortet ger fri tillgång till ett stort antal flygplatslounger i hela Europa. Vill man däremot ha tillgång till lounger över hela världen rekommenderas Eurocard Platinum.

 • Reseförsäkring

I den reseförsäkring som ingår i kortet ingår följande delar; Olycksfall, Dödsfall, Försening av färdmedel, Försening av bagage, Avbeställningsskydd, Självriskeliminering,

Försäkringen är ett samarbete med Trygg-Hansa och gäller om resan är betald till minst 75% med kortet.

 • Flexibel återbetalning och skydd för minskad inkomst

Se nedan ”Tillval”

Ser man enbart till kortets bonusar och fördelar ges inte högt betyg. De som vill ha tillgång till lounger kan med fördel välja ett resekreditkort och resterande fördelar finns på de flesta andra kreditkort. Det är om olika ”tillval” kopplas på kortet som dess fördel (flexibiliteten) kommer fram allt tydligare. Men då tillkommer även extra kostnader.

eurocard gold reklam

Tillval

 • Delbetalning

Det är gratis att lägga upp större summor för delbetalning. Däremot är detta ett tillval som måste ske efter att man fått kortet.

 • eurocard gold betalskyddBetalskydd

Försäkra dig mot att stå med en kreditkortsräkning som är större än inkomsten. Med försäkringsskyddet ”Betalskydd” kan ersättning fås vid arbetslöshet, sjukhusvistelser, svår sjukdom eller sjukskrivning. Vid dödsfall betalar försäkringen även hela skulden.

Ex: Vid arbetslöshet i 30 dagar betalas månadsbeloppet på kortet i tre månader varpå hela skulden blir löst. Vid arbetsoförmåga betalas kortets kostnad en månad varpå skulden blir löst.

Betalskydd kostar 0,85% av kreditskulden varje månad. Den som exempelvis har handlat för 10.000kr kommer betala 85kr i försäkringspremie när fakturan ska betalas.

 • Förlängd betaltid med 10 Dagar

När fakturan skickas ut har man 10 dagar på sig att betala den. Men genom att teckna detta tillägg blir betalningstiden 20 dagar. Ännu ett tecken på den flexibilitet kortet har gällande betalning av skulden.

Möjligheten finns även att välja om förfallodatum ska vara den sista varje månad eller ungefär 10 dagar in på nästkommande månad.

Kostnaden för detta är 175kr per år.

 • Spärrservice

Tjänsten Spärrservice gör det enkelt att spärra ett stort antal värdehandlingar med enbart ett telefonsamtal. Det kan gälla Pass, ID-Kort, Kreditkort eller Telefoner. Alla familjens telefoner och värdehandlingar registreras och därefter räcker ett samtal (dygnet runt) för att spärra valfria handlingar.

Spärrservice kostar 297kr/år

 • Olycksfallsförsäkring

Alla bör ha en olycksfallsförsäkring. Den kan tecknas via ditt vanliga försäkringsbola eller via detta kreditkort. Det är även möjligt att ha olycksfallsförsäkring på två ställen då ersättning från dessa inte påverkas av liknande försäkringar hos andra bolag.

Kostnaden är 75-265kr per månad beroende på om det är en person eller två personer som ska innefattas av försäkringen samt önskat försäkringsbelopp.

6/10

EuroCard Gold passar dig som…

EuroCard Gold passar dig som uppskattar flexibilitet gällande återbetalning. På denna punkt vinner kortet med hästlängder före många av dess konkurrenter. Större belopp kan delbetalas räntefritt. Om man väljer att skjuta skulden framåt på kortet uppstår räntekostnad men räntan är mycket låg och håller därmed nere denna kostnad. Utöver det kan man skjuta fram återbetalningsdagen med 10 dagar.

Man kan även välja till Betalskydd för att skapa en större trygghet mot att ha en skuld som är svår att betala vid sjukdom eller arbetslöshet.

Kortet har även försäkringar som fördel men det är helt klart dess flexibla återbetalning som är kortets styrka.

Slutbetyg: 6

Ansök om Eurocard Gold

Sammanfattning

Sammanfattning

Eurocard Gold har sin styrka i dess flexibilitet gällande krediten. Detta med obefintlig kreditgräns, valbart förfallodatum och möjlighet att skjuta upp detta datum 10 dagar. Bland de många tillägg som finns till kortet finns Betalskydd som skapar en trygghet mot minskad inkomst. Kortet rekommenderas främst till de som vill ha en flexibel återbetalningsmöjlighet. Kortet har däremot inte något bonussystem och inte speciellt imponerande rabattsystem.