OK/Q8 Kreditkort

  • Ingen årsavgift
  • Bonus på alla inköp
  • 2% i bonus hos OK/Q8
  • Betyg 7/10
Till OK/Q8 Kreditkort

OK/Q8 har två år fått ”Bäst i Test” gällande kreditkort. Detta främst tack vare ett generöst bonussystem och att kortet inte haft någon årsavgift. Sedan december 2015 har bonussystemet ändrats och därmed är det inte lika generöst. För de som ofta handlar på OK/Q8 kan det däremot vara ett bra bensinkreditkort. Bonusen på övriga inköp är däremot låg.

Ränta och räntefria dagar

Räntefria dagar

45 dagar

Ränta

13,25%.

Den effektiva räntan blir 15,22% om man räknar på en kredit på 30.000kr

Återbetalning

Minsta återbetalning varje månad är 5% av utnyttjad kredit. Självklart kan större del, eller hela, skulden betalas. Om hela skulden betalas uppkommer ingen räntekostnad.

Betalningsfri månad bildTvå betalningsfria månader

Varje kalenderår kan kortägaren välja att ta ut två betalningsfria månader. Det betyder att man inte behöver betala in något alls på den kredit som utnyttjats. Däremot får dessa två månader inte vara efter varandra.

Inlåningsränta

Tillgodoräntan (inlåningsräntan) är 0,5%. Med andra ord kan man sätta in pengar på kortet och få ränta på det insatta kapitalet.

3/5

Avgifter

Årsavgift

0kr – Även extrakort är gratis.

Det finns ett antal kreditkort på den svenska marknaden som är gratis. Men det är inte alla av dessa som ger bonus. Här får OK/Q8 en extra fördel.

Kontantuttag

3% men minst 35kr

Kontantuttag i utlandet

3% men minst 35 kr. Dessutom ett valutapåslag på 2%

3/5

Korttyp och kredit

 Korttyp: Visa

Kredit: 500kr – 50.000kr

Det är få kreditkort som erbjuder så låg kredit som 500kr. Det är visserligen svårt att se poängen med att ha ett kreditkort med så låg kreditgräns men samtidigt är det upp till kunden att avgöra detta så det kan inte annat än ses som positivt. Kreditgränsen på 50.000kr är okej även om många andra kort har upp till 100.000kr.

5/5

Ansök om OK/Q8 Kreditkort

Bonus och fördelar

  • OK kreditkort fördelar2% i bonus hos OK/Q8

Vid en ansökan till detta kreditkort så blir kortägaren även medlem i OK/Q8. Det innebär att man delar på den återbäring som uppstår varje år. Den brukar ligga på ca 2% av total köpesumma på OK/Q8.

OK kreditkort reklam

 

  • Rabatt på drivmedel

Om tankning sker på bemannad station ges 20öre rabatt och om tankning sker på obemannad station är återbäringen 5öre per liter drivmedel.

  • OK kreditkort bildBonus på alla inköp (0,3%)

På alla inköp som sker utanför OK/Q8´s stationer ges även bonus. Inköp på konkurrerande företag ger däremot ingen bonus.

Varje kvartal betalas denna bonus ut i en check. Denna kan användas för att handlas med på deras stationer alternativt lösas in mot kontanter på en station.

Om checken används för inköp på en OK/Q8 station är den värd 0,6% av det bonusgrundade beloppet. Men om man vill ha kontanter för bonusen ger den enbart 0,3% av det bonusgrundade beloppet.
Med andra ord kan man säga att bonusen på inköp utanför OK/Q8 är 0,3-0,6%. Detta är inte i nivå med de bättre korten.

Bonusen hos OK/Q8 är därmed mycket bra för de som tankar på denna bensinstation. Vill man framförallt pressa kostnaden för bensin är det ett bra kreditkort utifrån ett bonusperspektiv. I annat fall rekommenderas andra alternativ.

  • Erbjudanden

Alla medlemmar i OK/Q8 (vilket man blir om man tecknar kreditkortet) får regelbundet erbjudanden som gäller främst på de bemannade stationerna. Det kan vara rabatter på drivmedel likväl som mat eller produkter till bilen.

  • Reseförsäkring

Om minst 75% av en resa betalas med OK/Q8 kreditkort ingår en reseförsäkring i resan. Här ingår bland annat bagageförsening, försening av allmänt färdmedel, olycksfallsförsäkring, medicinskt invaliditet och ersättning vid dödsfall. Genom att kortet är gratis finns möjligheten att teckna detta kort enbart för att få ta del av avbeställningsskydd och andra reseförsäkringar inför semesterresan. Kortet bör däremot inte tas med på resan då det är uttagsavgift på minst 35kr per uttag.

6/10

OK/Q8 Visa passar dig som…

OK/Q8 passar dig som tankar ofta och gör detta nästan enbart hos OK/Q8. Det krävs för att man ska kunna ta del av samtliga bonusfunktioner och rabatter. Det är även här som kortet har sin största fördel.

Det kan ses som en fördel att kortet är gratis och har inlåningsränta samt flexibel återbetalning. Men detta kan hittas hos alla andra bensinkreditkort. De som har inlåningsränta har dessutom betydligt högre ränta än vad OK/Q8 erbjuder.  Fördelen med kortet är just den bonus som ges i samband med köp hos OK/Q8. Därmed bör man enbart välja kortet om man tankar mycket inom denna bensinkedja.

Slutbetyg 7/10

Ansök om OK/Q8 Kreditkort
Sammanfattning

Sammanfattning

OK/Q8 Visa rekommenderas främst till de som ofta tankar på OK/Q8 och där bensinräkningen varje månad är en större del av hushållets totala utgifter. Det ger en bra bonus på inköp hos dem. Däremot är bonusen låg på inköp på andra inköpsställen. En annan nackdel är att de tar betalt för uttag. Ett gratis kreditkort med bonus och rabatter. Det är trots allt bra även om det finns bättre kort för de som främst handlar på andra ställen än hos OK/Q8.