Re:member More Reseförsäkringar

Den som har ett Re:member More kreditkort får helt gratis åtta försäkringar som gör det säkrare att resa. Fem ingår automatiskt och utöver det kan man välja till tre ytterligare försäringar helt utan kostnad. Vill man ytterligare förbättra det ekonomiska skyddet går det att teckna ännu fler tilläggsförsäkringar. Dessa kostar då 70kr per år/st. (Priser från 2017).

Dessa är de försäkringsdelar som ingår eller går att lägga till.

 • Missad avresa

remember more fördelarOm man missar en avresa (ex flygavgång) på grund av att annat färdmedel är försenat (ex buss eller tåg) kan ersättning betalas ut så att man kan ”komma ikapp” resan. Detta innebär ny biljett och kostnad för logi och mat. Här är gränsen 30.000kr per person samt 100.000kr för en familj.

 • Försening Färdmedel

Skulle färdmedlet (ex. båt, buss, flyg eller tåg) blir försenat mer än 4 timmar från ordinarie avgångstid kan ersättning betalas ut. Detta gäller även om avresan blir inställd eller exempelvis överbokat.  I dessa fall kan maximalt 600kr betalas ut per person och sammanlagt 2400kr per familj.

Skulle förseningen dra ut ännu mer på tiden och den blir mer än 8 timmar försenad kan samma ersättning betalas ut ytterligare en gång.

Vid försening över 24 timmar kan ersättning betalas ut för att täcka de extra kostnader som kan uppstå. Detta kan då vara logi och kost.

remember more kort

 • Bagageförsening

När planet landar brukar det inte ta lång tid förrän bagaget kommer på bagagebandet. Men ibland krånglar det. Skulle det ta mer än 6 timmar finns möjlighet att få ersättning. Detta ska då täcka ”skäliga” utgifter som detta kan medföra. Exempel är inköp av kläder samt hygienartiklar. I detta fall måste man ha kvitto som bevisar inköpen och som mest ersätts utlägg för 3000kr per person och maximalt 6000kr per varje familj.

Tar det över 24 timmar innan bagaget kommit till rätta kan ytterligare ersättning betalas ut. Detta för ytterligare merkostnader.

 • Hole in One

I de fall som man slår en Hole in One på sin hemmabana, i tävlingssammanhang eller betalat greenfee på annan bana med kortet får man inte bara äran att sätta en etta på scorekortet. Man får även 3000kr i ersättning. Detta eftersom man förväntas bjuda hela sällskapet på golfbanan på dyr och fin alkoholhaltig dryck.

 • Kontantuttagsskydd

Den som blir rånad vid uttag av kontanter får ersättning upp till 5000kr. För att det ska räknats som att rånet begicks i ”samband” med uttag får det maximalt gått en timme mellan uttagstillfället och rånet.

 • Avbeställningsskydd

Att ha avbeställningsskydd är nästan ett måste då man annars kan bli tvungen att betala den dyra utlandssemestern utan att kunna utnyttjat den. Detta avbeställningsskydd aktiveras om kortägaren, medresenär eller en närstående person bli rejält sjuk, är med om en olycka eller om avlider. Som mest ersätts då 20.000kr per person och sammanlagt som mest 60.000kr per familj.

remember more reklam

 • Nödbiljetter

Blir biljetterna stulna eller om man av annan oförutsägbar händelse blir av med biljetterna under själva resan ersätts dessa med likvärdiga biljetter. I detta fall är högsta ersättningsbelopp 25.000kr.

 • Nödkontanter

Om kortet blir stulet på resan bör kortet spärras direkt. Men detta medför även att man kan vara helt utan betalningsmöjlighet. I detta fall kan man ansöka om nödkontanter. Detta är ett ”lån” på maximalt samma belopp som kreditgränsen är på – men maximalt 25.000kr. Genom att ta kontakt med kortutgivaren kan summan betalas ut till valfritt konto. Detta är alltså pengar som sedan ska betalas tillbaka och inte en försäkringsersättning.

 • Olycksfallsskada

I de fall som en skada uppstår, på grund av olycksfall, som medför invaliditet på minst 20% betalas en engångsersättning ut. Detta gäller även vid dödsfall.

 • Självriskskydd

Om en skada uppstår i hemmet eller i bilen under tiden man är utomlands kan kortets Självriskskydd betala självrisken. I hemmet ersätts självrisk upp till 10.000kr och för skada på boendet under utlandssemester är skyddet 2000kr. Det är även möjligt att få ersättning om skada exempelvis uppstår vida hyra av bil, motorcykel eller moped.

Med andra ord täcker den för självrisken vid skador som ersättningsmässigt faller in under hemförsäkringen, bilförsäkringen eller hyrbilsförsäkringen.

 • Aktivitetsskydd

Många beställer guidade turer och hyr utrustning i förväg. Det kan då exempelvis vara golfutrustning eller dykutrustning. Med detta tillägg får man tillbaka pengarna om man blir sjuk, är med om olycksfall eller om bagaget inte kommit fram. Med andra ord tillfällen då man inte kan utnyttja det bokade arrangemanget.

I detta fall är ersättningen maximalt 6500kr för en person samt 19500kr för en familj.

remember loga

 • Evenemangsskydd

Detta liknar till stor del aktivitetsskyddet. Ersättning ges om man inte kan gå in på det evenemang man köpt biljett till. Detta exempelvis på grund av försening, dödsfall eller sjukdom. Maximal ersättning för detta är 10.000kr för en person eller 30.000kr för en hel familj.

 • Köpskydd

Med köpskydd får kortägaren en allriskförsäkring som är speciellt utformad för hushållsmaskiner och hemelektronik. Försäkringen gäller två år från inköpstillfället och täcker skada eller stöld av varan. För att försäkringen ska gälla måste inköpspriset vara minst 1000kr och vara köpt av ett företag som är registrerat i Sverige.

Maximalt ersätts 20.000kr.

Däremot finns en begränsning gällande vilken hemelektronik som ersätts. Bland annat ersätts inte telefoner, surfplattor, dator eller kameror.

 • Nyckelservice

Denna tilläggsförsäkring kan ge ersättning om hemmets nycklar försvinner på grund av stöld eller annan orsak. Det som ersätts är kostnaden för att en låssmed ska öppna låset. Utöver det kan maximalt 2000kr betalas ut som ersättning för skada, låsbyte, omkodning och nya nycklar.

 • Prisgaranti

Med ”Prisgaranti” behöver man aldrig oroa sig för att man betalar för mycket för en vara. Den som köper en vara (måste då vara till ordinariepris) och inom 90 dagar ser att samma vara har ett lägre pris hos en annan aktör kan få mellanskillnaden tillbaka. Det förutsätter däremot att varans pris är minst på 1000kr och att prisskillnaden är minst 100kr.  Som mest kan 5000kr betalas ut i ersättning.

 • Självriskskydd Bärgning & Assistans

I det fall som bilförsäkringens del ”Bärgning” behöver användas betalar kreditkortet självrisken för detta. Detta upp till ett belopp av 4000kr.

För att få detta skydd behöver drivmedel (minst 20 liter) betalats med kortet inom 60 dagar. Så fort ytterligare drivmedel (minst 20liter) betalats med kortet så förlängs denna självriskreducerande försäkring med 60 ytterligare dagar osv.

 • Skydd vid ID-stöld

I de fall som ID-handlingar blir stulna kan ersättning betalas ut för att täcka de kostnader som uppkommer för att skaffa nya. Ersättning kan även betalas ut om det visar sig att någon använt dessa ID-handlingar på ett olagligt sätt. Ersättningen är maximalt 10.000kr.

För att kunna utnyttja dessa reseförsäkringar krävs det att resan är betald med Re:member More kortet samt att dessa försäkringar ingår i avtalet.

För aktuella priser och avtal – Se Hemsidan här.