Lagrådet ger godkänt till förslag om amorteringskrav

Mycket pekar på att amorteringskrav kan genomföras under våren 2015. Detta efter att Lagrådet nu godkänt det förslag som lämnats till dem gällande förändringar från föregående förslag.  I en intervju till SvD säger Finansmarknadsministern Per Bolund att han är mycket glad över att möjligheten till amorteringskrav nu äntligen verkar gå igenom.

Det som nu sker är att regeringen ska skriva ihop en proposition (förslag om lagändring) som sedan kommer att lämnas över till riksdagen för godkännande. I och med att flera partier har visat sitt positiva stöd för denna förändring är risken minimal att det inte röstas igenom.

Men det finns fortfarande kritik mot förslaget. En som bland annat uttryckt sitt missnöje är Anne Ramberg från Advokatsamfundet. Hon menar, i likhet med flera, att det fortfarande saknas tydliga ramar om vad som egentligen gäller. I lagförslaget står det exempelvis om ”sund amorteringskultur”. Något som är otydligt vilket kan skapa problem när lagen träder igenom.

Källa: SvD