Låna  Pengar

Sveriges samhälle är uppbyggt av att människor ska låna pengar i olika delar av livet. För många är CSN-lånet första gången man tar ett lån och därefter kommer privatlån till bil och bolån till huset eller bostadsrätten. Det är betydligt färre som aldrig tagit ett lån än de som gjort det.

För de som tänkt teckna ett lån är det viktigast att välja rätt lån, hålla nere kostnaderna för detta samt fråga sig om lån verkligen är den bästa vägen att gå. Som nämnts så lånar de allra flesta några gånger per liv. Men det betyder inte att lån alltid är den bästa vägen.

Lite grovt kan man säga att det finns tre olika slags lån i Sverige. Detta är Bolån, Privatlån och SMS-lån. Självklart finns det även andra så som exempelvis Billån och Båtlån men dessa är i princip samma sak som privatlån med undantaget att en viss säkerhet erbjuds i fordonet.  Sedan finns ju även CSN-lån men detta är ett lån som är helt och hållet knutet kring en aktör och inget som går att påverka som konsument.

Det som de tre låneformerna skiljer sig åt på är främst summa, om säkerhet krävs, hur fort pengarna betalas ut samt räntenivå.

Låna Pengar – Välj rätt lån

jämföra räntorSMS-lån

Vad karakteriserar SMS-lån?

Dessa lån karakteriseras av att de är på små belopp (50kr-15.000kr) och ska betalas tillbaka mycket snabbt. Det är inte ovanligt att lånet bara är på några tusenlappar och att pengarna ska vara återbetalade inom en eller två månader. De har också ofta mycket höga räntor vilket gör man får betala en procentuellt hög ränteavgift för att utnyttja dessa lån. Men samtidig är summan som lånas låg vilket gör att själva summan som betalas i ränta inte är jättehög.

Ytterligare en punkt som karakteriserar SMS-lån är att det sker mycket snabba utbetalningar. Många gånger sker dessa inom 24 timmar vilket är fortare än för de övriga låneformerna.

När det kommer till vilken säkerhet som krävs av låntagaren så är den betydligt lägre än vid andra lån. Detta beror främst på att det är så små summor som ska återbetalas att kreditgivaren kan förutsätta att det kommer betalas på avtalad tid. Däremot är detta en punkt som vissa SMS-låneföretag fått kritik för. En del har lånat ut pengar utan att tagit hänsyn till låntagarens ekonomiska situation. Tillstånd för dessa bolag dras då in och detta är bara en av orsakerna till att man främst bör vända sig till etablerade och stora företag inom denna bransch.

Många av de företag som erbjuder SMS-lån ger även lån trots att låntagaren har betalningsanmärkningar vilket är betydligt ovanligare gällande privatlån.

frågetecken bildNär passar SMS-lån?

Att låna pengar med SMS-lån är något som i första hand inte rekommenderas. Genom att ha en buffert kan man klara av de små oförutsägbara utgifterna och slipper då höga räntekostnader.

Men samtidigt kan tillfällen komma i livet då pengarna inte räcker till och man behöver ha en mindre summa under en kort tid. I dessa tillfällen kan dessa lån vara ett alternativ. Men man bör jämföra lånen noggrant och alltid vara säker på att betala tillbaka dessa i tid. Även vid små belopp kan man spara stora summor genom att välja den kreditgivaren med lägst ränta. Några kreditgivare ger även räntefria och avgiftfria lån upp till en viss summa.

SMS-lån bör endast tas på summor upp till några tusen. Är det större summa som ska lånas är det bättre om utökat bolån tecknas eller ett mindre privatlån.

Läs mer SMS-lån här

Privatlån

Vad karakteriserar Privatlån?

Privatlån, eller konsumtionslån som de även kallas, är lån till just konsumtion vilket betyder att ingen säkerhet finns. Det högsta beloppet som går att låna i Sverige är 400.000kr även om de flesta erbjuder lånebelopp på som mest 350.000kr. Den undre gränsen variera även den mellan kreditgivarna men brukar vara mellan 5000kr och 20.000kr.

Amorteringstiden är betydligt längre än för SMS-lånen vilket självklart beror på att det är större summa som lånas. Privatlån amorteras vanligtvis på 1-15 år vilket gör att månadskostnaden kan bli relativt låg.

Även gällande ränta så skiljer sig privatlån sig markant mot de mindre SMS-lånen. Räntan sätts vanligtvis individuellt av kreditgivaren beroende på låntagarens ekonomiska situation. De som har en god ekonomi, hög inkomst, inte har några betalningsanmärkningar och inte några andra lån kan få bankernas lägsta ränta vilket (2015) var knappt 4%. Samtidigt kan de med sämre förutsättningar få betydligt högre ränta där räntor upp till 20% inte är ovanliga.

Generellt måste låntagaren vara fri från betalningsanmärkningar för att kunna långa pengar via ett privatlån. Men det finns undantag. Några få aktörer erbjuder privatlån till de med betalningsanmärkningar. I dessa fall krävs det att låntagaren visar upp en för övrigt stabil ekonomi och ibland även har något i säkerhet. Utöver det blir räntenivån betydligt högre än när ekonomin är riktigt stabil.

Den som tecknar ett privatlån har ofta pengarna inom några dagar och behöver inte berätta för banken vad pengarna ska användas till.

frågetecken bildNär passar privatlån?

Privatlån är det bästa alternativet när inte någon säkerhet finns för lånet. Med bra ekonomiska förutsättningar fås en relativt låg årsränta och lånet kan lägga upp på flera år vilket gör at det inte påverkar privatekonomin speciellt mycket. Utöver det finns även möjligheten att teckna ”Lånskydd” vilket innebär att man kan slippa betala lånet om man exempelvis blir långtidssjukskriven eller arbetslös.  Däremot bör bolån användas om större belopp ska lånas. Detta eftersom det ger en ännu lägre ränta. Ofta hälften så stor som bankerna kan erbjuda vid privatlån.

Läs mer privatlån här 

amorteraBolån

Vad karakteriserar bolån?

Till skillnad mot SMS-lån och privatlån så måste en trygghet (säkerhet) finnas när ett bolån tecknas vilket är boendet. Detta oavsett om det är en villa, ett fritidshus eller en bostadsrätt.  Tack vare att en säkerhet finns erbjuds marknads lägsta ränta. I början av 2015 gick det exempelvis att låna pengar till en ränta på knappt 2% på hos bolånejätten SBAB.

Bolånet kan alltid vara maximalt på 85% av bostadens värde vilket gör att lånebeloppet är betydligt större än för privatlån. Amortering måste ske fram till att lånet enbart är 50% av bostadens värde. Sedan kan låntagare själv välja om ytterligare amortering ska ske eller om man enbart vill betala ränta.

I stort sett alla banker kräver att de som lånar är fri från betalningsanmärkning. Utöver det krävs en stabil inkomst och ekonomi. Det är överlägset hårdast krav för att få ta dessa lån. Men det beror ju även på att summorna är betydligt större.

För de som har betalningsanmärkning och vill låna pengar till ett boende finns däremot några få alternativ. Ett exempel är Marginalen bank som har ett lån som de kallar för Omstartslån. Detta går att teckna trots att betalningsanmärkning finns. Däremot krävs det att det finns en säkerhet i bostaden.

frågetecken bildNär passar bolån?

När ett bolån ska tecknas för första gången måste en säkerhet kopplas till bolånet. Detta ska vara något slags boende. Däremot måste inte pengarna användas till boendet helt och hållet. Många tar ett lite större bolån än de har behov av vid bostadsköpet för att använda en del av pengarna till renovering. För den som har en lågt belånad bostad finns även möjligheten att höja bolånet och använda pengarna till annat än bostaden. Banken kan däremot fråga vad pengarna ska användas till och även neka utlåning om de anser att utlåning inte bör ske till detta ändamål.

Då bolån erbjuder den absolut lägsta räntan ska man i första hand sträva efter att utnyttja möjligheten att ta dessa. Men då kraven är hårda och det är omöjligt för exempelvis de som bor i hyreslägenhet att teckna bolån är privatlån ett bättre alternativ.

Läs mer om Bolån här

 

bild ränta nerHåll nere kostnaden för lånet

Oavsett vilket lån som tecknas bör den som lånar pengar utgå från följande punkter för att kostnaden ska bli så låg som möjligt.

Jämför räntor och lånevillkor

Att jämföra räntor och lånevillkor är överlägset enklast att göra på privatlån. Detta eftersom det finns en rad låneförmedlare (Ex Lendo och Zmarta) som hjälper till med att jämföra privatlån åt konsumenterna. Då dessa gör detta gratis är det en tjänst som verkligen rekommenderas. Läs mer om hur en låneförmedlare jobbar här.

Gällande bolån bör man även jämföra räntorna noggrant. Ta kontakt med ett flertal banker och fråga vilken räntenivå de erbjuder. Många gånger får man rabatt på räntan om man är helkund på banken. Det kan då göra att räntan sänks med 0,5-1 procentenhet vilket gör stor skillnad på lån på stora belopp.

Även när det gäller små belopp som SMS-lån består av är jämförelsen mycket viktig. Bara på ett lån på 5000kr går det att spara 500-600kr genom att välja en kreditgivare med lägre ränta än den med betydligt högre.

Tänk långsiktigt ta lån i god tid

Snabba lösningar är ofta dyra lösningar. Det kan ta några dygn att få ett privatlån beviljat och utbetalat. Detsamma gäller bolån. Den som är ute i god tid kan därmed få betydligt bättre ränta och avtal än den som är behov av att låna pengar mycket snabbt och därmed väljer ett dyrare SMS-lån.

Samla lånen

Ett sätt att hålla nere kostnaden när man lånar pengar är att samla alla smålån i ett större lån. Istället för att ha ett flertal krediter hos olika smålånsföretag tecknas ett enda stort privatlån som därmed ger betydligt lägre ränta. Har man möjligheten att värdera sin bostad och därmed betala av alla smålån med ett förhöjt bolån är detta även ett mycket bra alternativ.

 

Sverigekont_CSN bildHar du råd att låna pengar?

Den som har tänkt låna pengar bör definitivt ställa några frågor till sig själv för att se om de ekonomiska förutsättningarna verkligen tillåter ett lån. Att låna pengar kan vara ett lockande sätt att klara av en ekonomiskt svår situation. Men lyckas men inte betala tillbaka lånet i tid kommer det ekonomiska problemet bara blir större.

  1. Behöver du verkligen låna?

Detta kan låta som en självklar fråga men många stannar inte upp och tänker över detta. Med stark reklam från kreditbolagen är det lätt att dras med i att ta snabba enkla lån för att på så vis få pengar till konsumtion. Men behöver saken verkligen köpas in just nu? Varför kan du inte vänta till nästa löning?

Självklart finns det tillfällen i livet då man måste låna pengar. Det kan vara vid husköp, vid studier eller vid oförutsägbara utgifter (bilen går sönder osv). Att låna är inte fel – men att låna till saker som man inte måste ha för dagen är både dyrt och onödigt.

  1. Låna inte till överkonsumtion

Med överkonsumtion menas saker och tjänster som man i princip kan klara sig utan men som man vill ha för bekvämlighets skull. Det kan vara resor likväl som prylar eller städtjänster. Lån bör tas för att klara av oförutsägbara utgifter och inte till löpande konsumtion.

  1. Ta inte smålån för att täcka andra lån

Den som hamnat i ekonomiska problem och inte kan betala tillbaka sina lån frestas allt för ofta att ta nya lån för att betala de gamla. Detta skapar bara en snöbollseffekt där skulderna ökar och det blir allt svårare att ta sig ur den ekonomiskt svåra situationen. Ta därför aldrig smålån för att täcka dessa utgifter. Att samla alla lån i ett större lån är däremot ett bra alternativ (läs ovan). Detta kan då sänka de totala räntekostnaderna.

De som har svårt att betala sina lån bör istället ta hjälp och absolut kontakta sin kreditgivare för att se om en lösning går att hitta. Många gånger kan både räntan sänkas och en alternativ återbetalningsplan genomföras. Läs mer om detta i artiklar under meny ”Svårt att betala lånen”

  1. Klarar du av lånet vid andra ekonomiska förutsättningar?

De flesta som lånar pengar räknar på kommande ränteutgifter för att se om man klarar av att betala dessa. Det är ett bra första steg. Men man bör även räkna på om man klarar av att hantera lånet om de ekonomiska förutsättningarna skulle ändras. Vad händer exempelvis om personen blir arbetslös och inte får in samma inkomst som tidigare? Vad händer vid långtidssjukskrivning eller om två personer separerar? Det man även ska komma ihåg är att räntan på privatlån är rörlig vilket gör att den kan bli betydligt högre än den är den dagen som lånet tecknades.