Lånandet ökar fortfarande

2 Räntan går upp bildTrots ett flertal varningar från experter, politiker och banker om att Sverige är i en bostadsbubbla ökar bolånen i Sverige. Men det är inte bara bolånen som ökar utan även privatlånen. Den totala skuldbördan ökar i landet vilket enligt många experter är en stor fara för samhällsekonomin.

I december 2015 ökade den totala summan som hela Sveriges befolkning har i lån med hela 7,5%. Det har inte varit en liknande ökning på hela fem år. Ökningen består både av mer bolån och mer privatlån. Men av dessa är det bolånen som tydligt dominerar. I procent gick bolånen upp 8,4% på årlig tillväxttakt.

Det kan vara lättare att förstå storleken när man ser det i siffror. Enligt Expressen var den sammanlagda skuldbördan på 3,300 miljarder vid nyårsskiftet. Backar man bara ett år så är ökningen 228 miljarder. En ökning alltså med ca 7%  – på ett år.

Varför är det farligt?

Synen på hur mycket man bör låna skiljer sig uppenbarligen tydligt mellan experter, politiker och låntagare. Trots varningar om för hög belåning fortsätter svensken att öka sina lån. Det finns framförallt två orsaker till att lånesummorna blir större.

För det första handlar det om bostadspriserna. När de ökar blir människor tvungna att ta större lån för att ha råd att köpa en bostad.

För det andra handlar det om de extremt låga räntorna. Boräntorna ligger på knappt 2% vilket inte skapar speciellt stora räntekostnader per månad även om lånet är stort. Även i privatlån speglar sig de lägre räntorna då flera företag som ger privatlån sänkt sin utlåningsränta från föregående år.

Med låga räntor lockas fler att låna just eftersom det är så ”billigt”.

Låg ränta banar väg för ekonomisk kris

Men det är just de låga räntorna som är den stora faran enligt experterna. Boräntan har exempelvis redan börjat röra sig uppåt. Snitträntan som bolånetagarna fick i december var 1,62% medan snitträntan i november var 1,59%. Ökar räntan kommer räntekostnaderna att öka och om räntan kommer till en ”normal” nivå skulle räntekostnaden bli 2-3 gånger större än idag. I detta fall skulle en del behöva sälja sina bostäder för att de inte har råd att bo kvar.

Samtidigt tror experter inom bostadsbranschen att priserna på bostäder mycket väl kan komma att sjunka inom några år. Den som då behöver sälja sitt hus pga. högre räntekostnader kanske inte ens får tillbaka den summa som huset köptes för.

I detta fall skulle det bli tusentals svenskar som inte bara behöver flytta från sina hem utan utöver det även får ha en skuld kvar till banken på det förra boendet trots att man flyttat till något mindre. Ett skuldproblem som snabbt skulle återspegla sig i samhällsekonomin.