Lånebubbla bland dieselbilar?

När ordet ”lånebubbla” nämns är det nästan alltid i samband med att bolån och höga bostadspriser diskuteras. Under flera år har priserna ökat kraftigt på bostäder vilket till stor del beror på de låga bolåneräntorna. Men detta har skapat en situation där vissa experter menar att det uppstått en ”lånebubbla”. En bubbla som när den spricker sätter många familjer i svår ekonomisk situation.

I en artikel i Svd nämns även att det finns en oro över att det kan vara en lånebubbla kring dagens dieselbilar. I en intervju till tidningen säger Sharon Lavie (ekonom på Ikano Bank) att ”det kan bli ett stort problem”.

Kommande förbud

Eftersom dieselbilar skapar stora utsläpp av kväveoxider har frågan kring hur dessa bilar ska minska i antal i Sverige varit uppe på den politiska agendan. Man räknar med att av de nuvarande dieselbilarna i Stockholm skulle 60 % vara förbjudna att använda i innerstan från och med 2020. Detta just på grund av dessa utsläpp. Många som köper en dieselbil idag riskerar därmed att ha en bil som inte kan användas i innerstan bara om ca 10 år. Trafikborgarrådet, Daniel Helldén, har till och med gått ut i media och uppmanat Stockholmare att inte köpa dieselbilar.

Ser man till statistik gällande försäljning av nya bilar verkar däremot intresset inte minskat för dieseln. Drygt hälften av alla nya bilar som säljs har nämligen detta drivmedel.

Problem med lånen

När det kommer till finansiering av bilinköp så väljer ett stort antal att teckna privatlån eller billån. Det har även blivit allt fler som lånar till bilinköpet vilket siffror från både Volvo och Volkswagen pekar på.

Men vad händer när förbudet går igenom och dieselbilarna inte får komma in i innerstan. Till stor sannolikhet kommer andrahandsvärdet att rasa ju närmare man kommer förbudet. Därmed finns även en risk att den summa som man får vid försäljning inte uppgår till kvarvarande summa på lånet. För låntagaren innebär det en situation då man fortfarande måste betala av på ett lån för en bil som man inte längre äger. Detta i likhet med en bolånebubbla där bostadsinnehavaren inte får ut tillräckligt vid bostadsförsäljningen och därmed måste betala av bolånet utan att ha förmånen att bo i huset.

För långt kvar?

Bertil Moldén (Bil Sweden) håller däremot inte med om att det är en lånebubbla på väg på dieselbilarna. Han säger till Svd att det är så lång tid kvar till att förbudet ska börja gälla att det inte är någon fara att köpa en dieselbil. Bland annat påpekar han att byte av bil sker i snitt vart femte år. Därmed finns god marginal till 2020. Utöver det kommer inte förbudet att gälla alla dieselbilar. Det finns en gräns gällande utsläpp vilka många nya modeller klarar sig inom. Han påpekar även just att ”nya dieselbilar inte kommer att omfattas av ett förbud”.