Lättare att ansöka om skuldsanering

Under flera år har regeringen antagit nya lagar samt genomfört utredningar med målet att få ner antalet överskuldsatta i Sverige. Ett resultat har exempelvis varit den nya skuldsaneringslagen som började gälla 1:a november 2016. Lagen verkar än så länge nå sitt syfte då betydligt fler ansöker om skuldsanering.   

Under perioden november 2015 till mars 2016 kom det in ca 200 ansökningar i veckan till Kronofogden gällande att få skuldsanering. Från att den nya skuldsaneringslagen infördes i november 2016 och fram till mars 2017 har det kommit nästan dubbelt så många ansökningar per vecka. Att den nya lagen öppnade upp för fler ansökningar är därmed mycket tydligt. Ökningen mellan dessa två perioder är hela 114%.

Fler orsaker bakom ökningen

Att det ökat så kraftigt med ansökningar kan ha flera orsaker. Men det handlar till största sannolikhet om den nya lagens utformning. I maj 2016 blev det klart att den nya lagen skulle börja gälla från i början av november samma år. De som under sommaren och hösten hade behov av skuldsanering väntade sannolikt med att skicka in ansökan till den nya lagen började gälla. Detta för att ta del av de fördelar som kom med den lagen.

Att många väntat med att ansöka syns även i statistiken. Antalet ansökningar som kom in under sommaren och hösten 2016 var ovanligt få och efter att lagen trädde i kraft ökade istället ansökningarna kraftigt. Eftersom det var en topp i början förväntar sig inte Kronofogden att ökningen kommer bli över 100% utslaget över hela året. Föregående år var det ca 12 000 ansökningar som kom in och Kronofogden räknar med att det detta år kommer in ca 18 000. Det skulle i så fall visa på en ökning på 50%.

Enklare att ansöka

Genom lagändringen har det blivit lättare att ansöka om skuldsanering. För det första går det nu att genomföra ansökan online vilket många tycker är enklare än pappersblanketter. Dessutom är det något färre uppgifter som ska med i ansökan.

Enklare att betala

En tydlig förenkling för personen som får skuldsanering är hur betalningar ska ske till fordringsägarna. Tidigare var man tvungen att betala på varje skuld vilket skapade situationer då personer fick betala till ett stort antal fordringsägare varje månad. Det i sig skapar en betydligt svårare möjlighet att få överblick på sin ekonomi.

Nu ska istället hela skulden betalas till Kronofogden. Det är sedan de som vidarebefordrar pengarna till gällande fordringsägare.

Betalningsfria månader

Med nya lagen införs två betalningsfria månader. Under dessa månader (juli och december) behöver inte en enda krona betalas på skulden. Självklart får inbetalningar ske om så önskas men genom detta skapas en lite större möjlighet att skapa månader med bättre ekonomisk rörlighet.

Så många får skuldsanering

Ser man på tidigare statistik så får mellan 65% och 70% av de som ansöker om skuldsanering hjälp med detta. Det är även en stor andel som lyckas sanera sin ekonomi och sedan hålla den på en god nivå. Det är enbart ca 2% av de som genomgår skuldsanering som inte får fullfölja sin sanering. Detta beror då på att personen inte följt de regler som gäller under den tid som skuldsanering sker. Samtidigt är det bara ca 10% som genomgår skuldsanering som sedan någon gång i livet återkommer till Kronofogden.