Lendify ökar utlåningen kraftigt

P2P-företaget Lendify har under flera år vuxit gällande lånestock och börjar nu bli ett tydligt alternativ mot bankerna. Att fler lånar via P2P kan ha flera orsaker men bland annat marknadsföring, större säkerhet och större medvetenhet kan spela in.

lendify-p2p-lanUnder andra kvartalet 2017 var det totala utlånade beloppet genom Lendify på ca 175 miljoner kronor. I jämförelse med föregående kvartal är det en ökning med ca 3%. En ökning som inte varit helt oväntad med tanke på den utveckling som företaget haft under senast åren. Sedan Lendify etablerades i Sverige har lån för ca 500 000 miljoner förmedlats. Men det är senaste två åren som de större ökningarna skett.

”Vi ser en stadigt ökad efterfrågan både på att investera och att låna via oss” säger Erika Eliassson (IR-chef på Lendify) till Realtid.se

Snabbare och enklare investering

När Lendify lanserades var det betydligt krångligare för låntagare än idag. Ett konto skulle först skapas på sidan varpå en låneansökan skickades in. Även om Lendify godkände ansökan så var det inte säkert att lånet skulle betalas ut. Detta eftersom lånet lades upp på nätverket för investerare att välja att investera i. Hela idén bygger därmed på att det finns gott om investerare eftersom allt för många lån annars inte får full teckning.

Idag är det ca 4250 investerare via plattformen och Lendify nämns ofta i ekonomibloggar som en ”säker investering” som kan komplettera aktieplaceringar eller andra investeringar. Med så många investerare sker fullteckning av lånen betydligt snabbare. Det är inte ovanligt att låntagarna får sina lån upptecknade inom någon timme. Det betyder också att man som låntagare kan få ut lånet på sitt konto samma dag som låneansökan sker – något som få andra privatlån kan matcha.

För att skapa en snabbare utlåning valde företaget tidigare i år ta in externt kapital. Därmed har ett snabbare flöde kunnat ske gällande att matcha långivare och låntagare vilket också skapat ett större intresse för låneplattformen.

Det som skett är därmed att Lendify utnyttjat den institutionella marknaden för att möta låntagarnas behov. Samtidigt ökar intresset för att investera i lån vilket kan skapa en ännu större lånestock.

Ökad trygghet

Även inom säkerhet och trygghet har företaget utvecklat sig sedan start. Med konkurser och förlorat kapital i exempelvis TrustBuddy har många dragit öronen åt sig gällande att investera i lån. För Lendify har det därmed varit viktigt att bygga förtroende och skapa ett så tydligt säkerhetssystem som möjligt. Ett tydligt steg i den inriktningen togs när företaget skapade ett samarbete med kreditbolaget Lindorff.

Om Lendify, av någon anledning, inte kan fortsätta driva verksamheten kommer Lindorff att gå in och ta över de lån som tecknats via plattformen. Detta kallas för backup-avtal vilket självklart skapat en trygghet både för privata och internationella investerare. Därmed har Lindorff ett intresse av att Lendify sköter ekonomin och hantering av lånen på ett regelmässigt sätt.

Besök Lendify

Om Lendify

Lendify bedriver peer-to-peer utlåning. Det betyder att privatpersoner, via Lendifys plattform, kan låna eller låna ut pengar. Detta genom en säker teknik där parterna är anonyma för varandra. För investerare kan lån vara ett sätt att bredda sin investeringsportfölj och få högre avkastning än på ett sparkonto. Kreditförlusten är nämligen mycket låg (i genomsnitt ca 1%) och eftersom investeringar alltid sker i minst 20 lån skapas en differentierad fördelning av risken.

För låntagarna skiljer sig deras tjänst mycket lite mot att låna av ett kreditbolag eller bank. Visserligen är det privatpersoners pengar som lånas men dessa förmedlas av Lendify och det är även Lendify som kontaktas vid frågor kring lånet eller om det inte finns möjlighet att betala tillbaka det i tid.