Många unga klarar inte av oväntade utgifter

En av de största orsakerna till att människor tecknar ett snabblån är att det kommer oväntade utgifter som de är tvungna att betala. Genom att ha en buffert skulle man därmed undvika dessa lån i betydligt större utsträckning. Men en undersökning av SvD visar att ett stort antal av de unga i Sverige inte har ett tillräckligt sparande. Ungefär 30% av de unga skulle exempelvis inte klara av en oväntat utgift på 10.000kr. Utöver det oroar sig 70% av de unga för sin ekonomiska situation.

Efter att inkassoföretaget Alektum genomfört en undersökning bland unga (18.-30 år) visar sig ett oroande resultat. Enligt dem skulle inte var tredje person klara av att betala 10.000kr helt oplanerat. Sparandet är alltså mycket lågt vilket även resulterar i att de snabbare väljer lånealternativet för att få tag på pengar. Ett lån som i vissa fall till och med försämrar den ekonomiska situationen.

Just att få en oförutsägbar utgift är något som ligger högt upp på listan gällande vad unga oroar sig för. Det andra är att bli arbetslös. Därmed skulle en ”oförutsägbar inkomstförändring” ske som även det påvekrar den personliga ekonomin tydligt. Men även de som har arbete och inkomst har ekonomiska bekymmer. Bland de tillfrågade ansåg 25% av man inte hade pengar för att klara sig mellan lönetillfällena betalas ut.

Räkna ut räntaDetta resultat visar samma utveckling som Swedbank fått som resultat i deras undersökningar. Enligt dem är det yngre personer med låg inkomst som främst saknar buffertsparandet. Men de är inte ensamma. Enligt bankens undersökning saknar hela 60% ett buffertsparande som skulle kunna användaas vid längre sjukskrivning eller liknande.

Grunden för en ekonomi som man inte behöver oroa sig över är alltså både att ha en tillräcklig inkomst och att man utöver det har byggt upp ett sparande för oförutsägbara utgifter. Ett första steg är att börja spara mycket små summor varje månad för att sedan sakta öka denna summa utefter vilken ekonomisk situation man befinner sig i.

Källa: Unga klarar inte ekonomisk smäll (Svd)