Nordea väljer att höja räntan på femårslånen

bolånDet finns flera tecken på att räntan sakta men säkert kommer att röra sig uppåt. Det är i alla fall vad ekonomer på Nordea drar som slutsats när de idag offentliggjorde att de kommer att höja femårsräntan. Den tidigare räntan var på 2,31% och med höjningen på 0,15 procentenheter är idag femårsräntan 2,46%. Resterande räntor förändras inte vilket kan tolkas som att Nordea tror att räntan kommer att öka inom fem år men inte på kort sikt.

Så förändras kostnaden

De som tecknade ett lån för några dagar sedan hos Nordea fick göra detta till en listränta på 2,31%. Nu finns alltid möjligheten att få ränterabatt men förutsatt att personen fick lån till listräntan så skulle detta innebära en räntekostnad på 23100kr per lånad miljon och år. Efter höjningen är räntekostnaden 24600kr. På ett år innebär höjningen alltså en skillnad på 1500kr eller 125kr per månad.

Än så länge har inte andra storbanker nämnt något om de kommer följa Nordea gällande höjning av räntan eller inte på de längre låneperioderna.