Ny Lagändring för snabblån i höst

Från och med 1:a september i höst så införs ett tak på kostnader och räntor för snabblån. Ett resultat av en längre utredning som påbörjades redan 2016.

Villkoren för snabblån ska bli ”rimligare” och Riksdagen skriver på sin hemsida att målet är att färre människor ska hamna i så hög skuldsättning att de inte klarar av att betala tillbaka sina lån.

Helagotland.se kan man läsa om en skuldrådgivare som har sett fram emot lagändringen länge och för den som har följt med i debatten och tidningarna så är det här en fråga som har varit en het potatis under en längre tid.

Skydda de mest utsatta konsumenterna

De som ser positivt på lagändringen hoppas att den ska kunna skydda de som är allra mest utsatta och lånar pengar för att lösa andra lån och som inte har råd att komma ur en växande skuldfälla.

Att marknadsföringen ska vara måttfull och ge en saklig bild av den marknadsföra krediten är också väldigt viktigt och för den som har läst våra recensioner av snabblån så kan man se att många sms-låneföretag ligger i framkant när det kommer till att redovisa kostnader för lånen.

Lån på 10.000 kr ska max få kosta 20.000 kr

Om du har lånat 10.000 kr så kommer den totala kostnaden, det du betalar tillbaka inklusive lånet, inte att få vara högre än 20.000 kr med den nya lagstiftningen.

Personer kommer ändå att skuldsätta sig och bli debiterade räntor, men med den här lagändringen kanske det kan komma att handla om mer normala räntebelopp. Jag har sett räntesatser som drar iväg och blir större än själva kapitalbeloppet, säger Anna H Johansson i intervjun med Helagotland.se

62 000 ansökningar om obetalda snabblån år 2015

2015 tog Kronofogden emot 62 000 ansökningar om obetalda snabblån och året innan låg samma siffra på 56 000 ansökningar. Finansinspektionen har sen 2014 fått ökad befogenhet att granska och pröva kreditföretag som erbjuder snabblån och antalet aktörer på marknaden växer för varje år som går.

Vad är ett snabblån?

Lån på mindre belopp, upp till 20.000 kr, som ska återbetalas på kort tid, som mest 12 månader, kallas för snabblån. Eftersom lånet ofta betalas tillbaka på väldigt kort tid, 30 eller 90 dagar, och till en fast kostnad så kan den effektiva räntan bli väldigt hög, ibland över 1000%.

Att däremot enbart jämföra snabblån med effektiva räntan kan bli väldigt missvisande eftersom du ska betala tillbaka lånet samt en fast extra kostnad på tid som är mycket kortare än 12 månader, vilket är den tid som du mäter effektiv ränta på.

Fakta Lagändring för snabblån

Kredit- och dröjsmålsränta får efter lagändringen 1 september 2018 inte överstiga en ränta som är 40 procent högre än referensräntan (Riksbankens ränta, som nu ligger på – 0,5 procent).

Marknadsföringen måste vara måttfull. Det betyder att innehållet ska ge en ”saklig, balanserad och vederhäftig presentation av den marknadsförda krediten”. Till exempel skulle en reklam som starkt framhäver en liten månadskostnad, när lånen ska betalas över en lång tid, kunna anses inte vara måttfull.

Överskuldsatta är extremt överrepresenterade vad gäller många ohälsotal såsom depression, ångest, psykisk sjukdom och hjärt- och kärlsjukdomar. Var sjätte överskuldsatt har försökt ta sitt liv.

Källa: Sveriges konsumenter