Nya förslag gällande amorteringskravet

amorteraNär regeringen lade fram ett förslag om amorteringskrav under hösten 2015 tog det inte lång tid innan detta fick mycket skarp kritik. Detta inte minst från juridiskt håll där man ansåg att förslaget inte var tillräckligt förankrat i den svenska lagboken.

Efter ombearbetning kunde så regeringen presentera ett nytt förslag. Ett förslag som offentliggjordes 10:e december och som, om det klarar sig igenom alla instanser, ska kunna resultera i att ett amorteringskrav som genomförs under våren 20016.

Utöver denna insats för att begränsa belåningen hos svenskarna har även diskussioner förts kring avveckling av ränteavdraget. Detta är ett avdrag som tagits bort i många länder och som många ekonomer hävdar bör avvecklas just på grund av att det skulle kunna dämpa låneivern.

Varför amorteringskrav?

Under flera år har priserna på bostäder skenat enormt. Detta inte minst i de största städerna i landet men även till viss del på mindre orter. En stor orsak är bostadsbristen som skapar ett extra tryck på de bostäder som finns. En annan orsak är även den extremt låga räntan. Det blir helt enkelt så billigt att låna att många vågar bjuda högre på de bostäder man vill köpa.

Visserligen har bostadsmarknaden mättats något under 2015 men priserna är fortfarande på historiskt mycket höga nivåer.

Men problemet kvarstår att belåningen är mycket hög hos svenskarna generellt vilket är orsaken till att regeringe vill införa amorteringskrav så fort som möjligt. De försökte, som nämnts ovan, redan tidigare under 2015 men utan ett lyckat resultat. Men ändrade regler kan det nu möjligen införas inom några månader.