Nya regler kring den statliga insättningsgarantin

Den första juli 2016 ändrades lagarna kring den statliga insättningsgarantin. Det är den garanti som ligger till grund för att de som spar pengar på ett bankkonto är garanterad att få pengarna tillbaka – även om banken går i konkurs. Detta förstås förutsatt att kontot innefattas av garantin.

De förändringar som skett är följande:

Kronor istället för Euro

Tidigare var den högsta summan som garantin gällde för 100.000 Euro. Detta har nu ändrats till 950.000kr. En fördel då värdet på Euron ändras över tid och att därmed den summa som innefattats av garantin varierat. Genom att övergå till svensk valuta blir det helt enkelt tydligare för spararna.

Undantag införs

Ett undantag från maxgränsen på 950.000kr införs. Det är nu möjligt att få 5 miljoner (utöver de ursprungliga 950.000kronorna). Men detta enbart vid vissa specifika tillfällen. Det som krävs är att insättningen till kontot har skett på en större summa som direkt kan härledas till en specifik direkt händelse. Ett tydligt exempel är fastighetsförsäljning. Det är i dessa fall inte ovanligt att man får över 1 miljon på kontot och därmed har personen haft mer än vad som tidigare täckts av garantin. Ett annat exempel är vid utbetalning av vissa större försäkringar.

Snabbare utbetalningar

Tidigare har regeln varit att Riksgälden skulle betala ut garantin inom 20 dagar. Detta har nu förkortats till att de generellt ska betala ut inom 7 dagar

Tydligare information

För att göra det ännu tydligare för kontoinnehavarna ska banken årligen skicka ut information om den statliga insättningsgarantin till de sparare som har sparkonton hos dem.

Uteslutande grupper

En del av de kategorier som tidigare kunnat få ersättning kommer inte längre att kunna få det. Det gäller exempelvis försäkringsbolag, understödsföreningar, värdepappersfonder, pensionsfonder, landsting och kommuner. En komplett lista från på Riksgälden.se

Sverigekont_CSN bildStatlig insättningsgaranti i korthet

Statlig insättningsgaranti är en garanti från staten att pengar på banker (som innefattas av garantin) alltid är säkra. Skulle banken eller kreditinstitutet gå i konkurs går Riksgälden in och betalar tillbaka den summa som satt på bankens konto. Detta kan även ske om staten går in och väljer att ta över ett krisdrabbat företag (Resolution).

Insättningsgarantin täcker för 950.000kr per person och kreditföretag. En person som har 500.000kr på ett konto hos en bank och även 600.000kr på ett annat konto hos samma bank går alltså över nivån. Det är den totala summan per institut som räknas.

Garantin finns till för att skapa en finansiell stabilitet. Om det är ekonomiskt instabilt i ett land är risken att sparare känner sig otrygga med att ha pengarna på banken och därmed tar ut dem. Men skulle många göra detta samtidigt minskar bankernas handlingsmöjligheter vilket skapar en ännu större instabilitet. Det var just denna orsak som låg bakom att världens första insättningsgaranti startades i USA  på 30-talet.

Det är genom avgifter från de institutioner som är kopplade till garantin som finansieringen sker. Dessa pengar förvalts i en stor fond som i slutet av 2015 var på hela 35,2 miljarder.

I Sverige finns det sparkonton både med och utan den statliga insättningsgarantin. Väljer man ett konto med garantin är alltid pengarna (och ränteintäkter) är säkrade. De som väljer ett konto utan garantin kan få en ränta som är 4-5 gånger större  – men då tar man även en betydligt större risk.