Öka din lönsamhet med digitala assistenter

Det finns två sätt att öka lönsamheten i ett företag. Ett sätt är att tjäna mer, medan det andra är att spendera mindre. Detta kan kännas som två självklarheter, men det som inte är lika klart är hur man specifikt kan tjäna mer och spendera mindre. Hade den biten varit given hade alla företagare varit rika.

Det som gör en bra företagare är att se och känna igen när dessa specifika sätt dyker upp och agera korrekt på dem. Det kan vara att satsa på ett digitalt administrativt system, extra fördelaktiga lån eller digitala assistenter. En bra företagare kan hitta dessa sätt, antingen genom att räkna ut hur de ska göra eller att de presenteras för det som är värt att satsa på och ser potentialen i det.

Den digitala revolutionens sätt att dra ner på administrativa kostnader

Hela 1990-talet handlade för många företagare om att hänga med i den digitala revolutionen för att inte hamna på efterkälken. Administrativa program och processer gjorde gamla metoder förlegade, och försökte man hålla kvar i det gamla var man snart utkonkurrerad.

Från andra hållet havererade en del företag av att de satsade för mycket på det digitala och brände enorma summor på digitala system som inte fungerade eller kostade mycket mer än vad de gav. Detta pågick fram tills den digitala bubblan sprack vid millennieskiftet. De som överlevde den kraschen var de företag som hittat den rätta balansen mellan investeringar och sparsamhet.

Att låna för att investera

En liknande process finns kring att låna pengar för att investera. En del vill inte till något pris låna, och får därmed heller inga likvida medel att utveckla sin verksamhet med. Andra lånar besinningslöst, till vilka räntor som helst, och har snart skuldsatt sig tills konkursen är ett faktum. Med ekonomiskt genomtänkta beräkningar för investeringar och med jämförelser mellan olika långivare når man framgång.

Digitala assistenter och The E-myth revisited

The E-Myth Revisited är en bok från 2001 av författaren Michael E. Gerber. Tanken bakom boken är att man inte kan expandera sin verksamhet om man försöker göra allt själv. Det vill säga att själv aldrig kan bli bästa dräng i längden. Som företagare har man många roller, men man är inte bra på att vara alla – och man tycker inte om att vara alla. Framför allt hinner man inte vara det heller.

För att expandera din verksamhet måste du delegera. Företrädesvis delegerar du sådant du inte tycker om att göra och inte är bra på. Det finns alltid någon som kan göra de sakerna bättre och snabbare än vad du kan göra själv. Så även om en person fakturerar dig 20 procent mer än du själv tjänar i timmen, så kanske denna expert kan göra det 70 procent snabbare än om du gjort det själv. I slutänden gör du en vinst även om priset på pappret verkar högt.

Många av dina arbetsuppgifter som företagare kan du delegera till digitala assistenter. Det vill säga, du behöver inte ens ha ett kontor som en assistent kommer till. Allting sköts online. En digital assistent kan sköta kundkontakt över telefon, skriva brev, skicka och begära in offerter, svara på mejl, planera möten och resor. Listan kan göras hur lång som helst. All den tiden frigörs för dig att göra det du är bra på och älskar att göra – och du kan utöka din verksamhet, skala upp och öka din lönsamhet.