Oro för stigande räntor

Att diskussionerna om höjda boräntor har fått många låntagare att binda sina räntor i högre grad än tidigare är något man bland annat ser på SBAB. Hela 32 procent av SBAB:s nya kunder i november valde att binda räntorna längre än 3 månader, som jämförelse var den siffran 24 procent i oktober. Enligt Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB ger detta en signal om att människor vill gardera sig mot eventuella höjningar av räntorna. De flesta väljer dock att enbart binda räntorna på mellan 1 och 3 år.

Lönar det sig att binda räntan?

Historiskt sett, med få undantag, har det visat sig att den rörliga räntan legat något lägre än den fasta. Även om det handlar om några få procentenheter kan det bli betydande belopp vid ett större lån med lång löptid. När Riksbanken väljer att ändra reporäntan blir effekten av en höjning större för låntagaren. Reporäntan, som även kallas styrränta, är den ränta Riksbanken tar ut av bankerna när de lånar ut pengar till dessa.

När är en räntehöjning att vänta?

Ingen vet riktigt hur snart en höjning kommer att ske och hur kraftig den blir. Riksbankens prognos är en höjning med 0,5 procentenheter under ett år. Det kan komma en till två höjningar redan tidigt under första halvåret 2019, men det kan också dröja längre.

Förbered dig

Att räntorna kommer att stiga nästa år vet vi, och i och med att det är första gången sedan 2011 som Riksbanken höjer styrräntan är det många med bostadslån idag som inte varit med om någon räntehöjning. Många har dessutom rörliga räntor eftersom ränteläget varit väldigt lågt. Om det blir en snabb höjning av boräntorna kan det slå hårt mot dem som inte planerat sin ekonomi med lite framförhållning. Ett generellt råd är alltid att tänka sig för och inte ta för stora risker.

Vad kan jag göra för att klara en räntehöjning?

Börja med att se över dina lån och gör en kalkyl. Då får du en uppdaterad bild av hur din ekonomi ser ut och vad en räntehöjning skulle innebära för dig. Det är viktigt att du räknar ut vad du behöver ha extra per månad för att klara ökade räntekostnader. Se även över vad det skulle innebära om ränteavdraget på 30 procent försvinner. En räntehöjning på 4 – 5 procent är rimligt men räkna gärna med lite marginal. Då får du en bild av om du klarar en räntehöjning eller om du behöver se över din boendesituation.

Bunden eller rörlig ränta

Med en rörlig ränta följer dina räntekostnader ränteutvecklingen, när räntan höjs stiger dina kostnader och vice versa. Ju större del av dina lån som har rörlig ränta desto större marginaler måste du ha i din boendeekonomi. Ett bra råd är att inte lägga alla ägg i en korg, utan sprida riskerna. Om din ekonomi har utrymme för små svängningar kan du välja att binda en större del av ditt bolån, medan du drar nytta av räntelägets upp- och nedgångar i en mindre del av dina lån. Att binda två tredjedelar och låta en tredjedel av lånet vara rörligt är en bra utgångspunkt.

Med bunden, även kallad fast, ränta vet du vad du betalar varje månad och slipper tänka på om räntan höjs. Däremot missar du fördelarna med att få sänkta kostnader när räntorna går ner. Inför en kommande räntehöjning kan det vara klokt att binda en större del av räntorna.

Bindningstid

Väljer du att binda räntorna på hela eller delar av ditt lån är det viktigt att tänka över vilken bindningstid du vill ha. Ju större del av ditt lån du vill binda desto viktigare att ta med i beräkningen vad som händer om du säljer eller av någon annan anledning vill lösa ditt lån i förtid. Med bundna räntor har banken kalkylerat med de räntor du kommer att betala under hela bindningstiden. Löser du lånet i förtid kommer du i regel att få betala dessa förlorade räntor till banken, en så kallad ränteskillnadsersättning. Tänk därför på att inte binda dina bolåneräntor under längre tid än du vet att du kommer att bo kvar i din bostad.

Förhandla med banken

En nackdel med bundna lån är att du inte har möjlighet att förhandla dina räntor med banken under bindningstiden. Oavsett om du i framtiden vill ha bundna eller rörliga räntor på dina lån är det rätt läge att förhandla nu, medan ränteläget är lågt. Bankerna tjänar mycket pengar på sina bolån och har stora marginaler i och med att ränteläget varit så lågt under lång tid. Du ska inte betala onödigt mycket för dina bolån så var inte rädd att förhandla med bankerna.

Spara och bygg en buffert

Medan räntorna ännu är låga är rätt tid att bygga upp en buffert. När du vet vilket utrymme du har för höjda räntekostnader sparar du dessa pengar på ett konto. Ett sparande där du har en buffert för oförutsedda händelser eller extra amorteringar.