Oväntad sänkning av reporäntan

När Riksbanken presenterade sänkningen av reporäntan den andra juli 2015 var det många experter som blev förvånade. De flesta hade trott att räntan skulle lämnas oförändrad eller eventuellt höjas något. Men det blev alltså en sänkning. Detta till -0,35%.

Orsaken till att många trodde att det inte skulle komma någon sänkning är att det finns flera faktorer som pekar på att dagens ekonomi rör sig åt rätt håll. Bland annat har inflationen stigit vilket är det grundläggande målet för Riksbanken. Utöver det stärks även konjunkturen i landet vilket i sig brukar vara en bidragande faktor till att inflationen ökar ytterligare.  Inflationen (mätt i KPIF) var 1% vilket är en klar förbättring mot tidigare mätning.

Men uppenbarligen ansåg inte Riksbanken att detta var tillräckligt positiva signaler.

Likt vid förra sänkningen påvisar Riksbanken ”osäkerhet i omvärlden” som en stark orsak till att en ytterligare sänkning genomförs. Här nämns bland annat den stora finansiella oro i Grekland som det än så länge är svårt att dra någon slutsats om gällande dess resultat på övriga Europeiska länder och i längden Sveriges ekonomi.

Utöver det har även värdet på den svenska kronan blivit starkare. Detta mer än vad Riksbanken hade förväntat sig vilket inte ses som en positiv signal. Orsaken är att importerade produkter inte kommer att öka i pris i den utsträckning som förväntat vilket därmed skulle kunna vara något som stoppar upp inflationen.

Det Riksbanken nu gör för att föra in ekonomin på ”rätt väg” är två saker. I likhet med tillfället i april är det sänkning av reporäntan samt stödköp av statsobligationer.

Sänkningen till 0,35% förväntas vara i ett år men samtidigt betyder det enbart att Riksbanken lägger prognosen att räntan kommer ligga på denna extremt låga nivå under det året. Ändrar sig förutsättningarna i omvärlden och i Sverige kan mycket väl en förändring ske.

Utöver det är Riksbanken tydlig med att de kan anta en ännu mer expansiv penningpolitik. Bland annat är de öppna med att både en ytterligare sänkning av Reporäntan kan genomföras samt att ytterligare stödköp av värdepapper kan komma att ske. Ett ytterligare steg är att Riksbanken kan välja att intervenera på valutamarknaden. I deras ”arsenal” för en högre inflation finns även möjlighet att låna ut pengar till företag.

Risk för lånebubbla

Det är tydligt att Riksbanken under lång tid nu inte lyckats få upp inflationen i tillräcklig grad. Detta speglar sig i återkommande räntesänkningar och stödköp av obligationer. Men utöver det problemet nämner även banken (i deras pressmeddelande om sänkning av Reporäntan) att det är ett dubbelsidigt problem. För samtidigt som de sänker räntorna för att öka inflationen så påverkar det svenskens vilja att låna vilket resulterar att skuldsättningen blir än högre. Detta samtidigt som en låg ränta är en starkt bidragande orsak till ökade priser på bostäder.

Däremot skriver de även att ansvaret för att motverka de skenaden priserna samt överbelåning främst ligger hos regeringen och statliga myndigheter.