Överbryggningslån

amorteraDe som flyttar kan hamna i en situation där man måste betala det nya huset innan pengarna för försäljningen av det gamla huset har kommit in. Man behöver därmed något som kallas för ”dubbel finansiering”.

Istället för att teckna ett nytt bolån på det nya boendet tecknas ett överbryggningslån. Lånet är framställt just för dessa situationer och är ett enklare sätt att klara av denna finansiering än att ha två löpande bolån på mycket stora belopp.

Krav:

För att få ett överbryggningslån (finns även andra benämningar på dessa lån) krävs det att låntagaren har ett kontrakt underskrivet på det nya boendet och att köparen av det gamla boendet har skrivit på för att köpa detta. Ett annat krav är att banken anser att låntagaren klarar av de ökade boendekostnaderna som blir under de månader som dubbelt boende finns. Som vanligt handlar det alltså om att banken gör en överblick på personens ekonomi för att se om tillräcklig betalningsförmåga finns. Kravet är ofta att kontrakten ska vara framtagna av mäklare.

Löptid:

Lånet brukar ha en mycket kort löptid. Skandiabanken har exempelvis en maximal gräns på 6 månader. Detta eftersom lånet just ska ses som en tillfällig lösning och inte något permanent.

Ränta:

Det finns flera olika vägar som bnkerna valt gällande räntenivån på överbryggningslån. År 2016 hade exempelvis SBAB en ränta på 5% på detta lån. Det kan då jämföras mot Skandia som hade ”gällande rörlig ränta innan rabatter”. Hos Skandia var räntenivån under detta år ca 2%

Amorteringsfritt:

Ett överbryggningslån är amorteringsfritt. Detta eftersom amortering till sin helhet kommer att ske inom några månader. Så fort som låntagaren sålt och därmed fått in pengarna för det gamla boendet ska överbryggningslånet betalas tillbaka. Det finns även en maximal tid som överbryggningslånet får löpa på. Det är vanligt med 90 dagar.

Kräver bolån

Det är inte möjligt att teckna bolån hos en bank och överbryggningslån hos en annan. Det krävs att detta sker på samma bank. Som visats ovan skiljer sig räntesatsen ganska mycket åt på överbryggningslånet men det bör ändå inte vara detta som avgör var lånet tecknas. Den räntekostnad som uppkommer på några få månader väger inte tungt i jämförelse med den räntekostnad som lånet skapar över tid.

Maximal summa

Det finns alltid en maximal summa som överbryggningslånet får vara på. Detta även om banken erbjuder bolån på större belopp. Hos SBAB är det (2016) krav på att summan måste vara mellan 20.000kr och 3.500.000kr. Samma krav finns hos Ikano Bank.

Ej genomfört köp

Skulle köpet av den nya bostaden av någon anledning avbrytas kommer även överbryggningslånet att behöva avslutas. Med andra ord måste amortering ske direkt och det går inte att vänta in de ex. tre månader som det annars löper på.

Tänk på att:

  • Meddela förändrade tillträdesdatum

Ibland kan tillträdesdagen ändras några dagar efter att kontraktet är skrivet. Om så sker är det viktigt att banken kontaktas med de nya uppgifterna.

  • Ändrad köpeskilling

Skulle det av någon anledning bli ändrad köpeskilling måste detta anges till banken.

  • Eventuella uppfyllelsekrav

Om det finns villkor för att avtalet ska gälla måste dessa vara uppfyllda innan bolånet betalas ut. Samtliga villkor i både köpekontrakt samt överlåtelseavtal måste därmed vara uppfyllda.

Exempel från Skandia Överbryggningslån 

skandia småruta bolånjpgRänta: Den ränta som sätts på överbryggningslånet är på samma nivå som gällande rörlig ränta hos banken innan ev. rabatter ges.

Amortering: Lånet är helt amorteringsfritt och betalas därmed av när intäkter kommit från försäljning. Den längsta tiden som ett överbryggningslån får vara på är 90 dagar. Efter den tiden måste hela summan återbetalas.

Avtal: Det krävs att man har ett ”ovillkorat säljkontrakt” på den gamla bostaden. Detta bevisar att bostaden är såld men att pengarna ännu inte betalats för bostaden. Säljkontraktet ska i detta fall vara framtaget av en bostadsmäklare vilket gör att överbryggningslånet inte kan användas om man säljer bostaden privat.

Besök Skandia

Handpenningslån – Kan vara ett alternativ

Den som behöver betala handpenningen på den nya bostaden innan man fått betalt för sin gamla bostad kan välja att teckna ett handpenningslån. Till viss del finns likheter mot Överbryggningslån då det just handlar om att få tillgång till pengar innan försäljning av tidigare bostad är klar. Men skillnaden är att beloppet är betydligt mindre eftersom det bara handlar om handpenningen.

Exempel från Handpenningslån hos Skandia

  • Kan tecknas om man även tecknar bolånet hos Skandia
  • Ansökan sker i samma ansökan som fylls i för bolånet
  • Amortering ska ske senast den dag som den tidigare bostaden säljs. Man kan däremot maximalt ha detta lån i 6 månader.
  • Det krävs att man kan bevisa att tidigare bostad sålts eller är till försäljning. Detta ska då ske med förmedlingsuppdrag alternativt ett försäljningskontrakt.
  • Lånet får maximalt vara 10% av köpeskillingen. Kostar bostaden två miljoner kan alltså handpenningslånet maximalt uppgå till 200.000kr. Som mest får handpenningslån hos Skandia vara på 1.000.000kr vilket alltså skulle motsvara ett köp av en bostad på 10 miljoner.
  • Eftersom lånet enbart är till att betala handpenning på nya boendet sker utbetalning alltid till det konto som gällande mäklare anger.
  • Om det skulle framgå att någon ny bostad inte kommer att köpas ska summan direkt återbetalas.

skandia småruta bolånjpg

Besök Skandia