Påverkas du av nya amorteringskravet?

Behöver du låna mer än 4,5 gånger din inkomst vid bostadsköp? I så fall kan du omfattas av det utökade amorteringskravet. Det kan därmed innebära att du måste amortera 50-100% mer än vid tidigare amorteringskrav. En stor skillnad som därmed kan slå hårt mot vissa hushåll.

Även om utvecklingen har gått åt rätt håll så anser inte Finansinspektionen att gällande åtgärder mot de svenska bolåneskulderna är tillräckliga. Av den anledningen presenterade de tidigare i år ett förslag till utökat amorteringskrav. Nu ser det ut som att regeringen kommer att godkänna kravet vilket innebär att den eventuellt kan börja gälla under 2018.

Mötts av kritik

När Finansinspektionen för första gången presenterade det nya amorteringskravet möttes det av stark kritik från flera håll. I princip var det samma kritik som även hördes när det grundläggande amorteringskravet infördes. Det handlar om att kravet stänger ute många från bostadsmarknaden och att det därmed skapas en ogynnsam inlåsningseffekt.

De som stått bakom förslaget har istället pekat på den höga skuldkvot som många har (inte minst i storstäderna) vilket kan visa på att man inte klarar av en mindre räntehöjning. För att stävja bostadsmarknaden och den stora utlåningen anser man därmed att utökat amorteringskrav är rätt väg att gå.

Det kan till och med komma fler åtgärder efter att detta implementerats. Aftonbladet citerar Erik Thedéen (FI-chef) med ”Vi kan inte sitta och vänta på andra åtgärder. VI är fullt medvetna om att detta är en av flera åtgärder”.

Förslaget i korthet

Förslaget, som än så länge inte är något lagkrav, är att en extra amortering ska krävas av de som har skuldkvot på 4,5 eller mer. Det betyder att lånesumman är 4,5 gånger högre än personens årliga inkomst. Är det två personer som står på lånet gäller deras gemensamma inkomst.

En person som därmed tjänar 30 000 kr per månad har en årsinkomst på 360 000 kr. Med denna gräns skulle personen få låna ca 1,6 miljoner utan att nya amorteringskravet skulle gälla. Vid högre belopp skulle nya regeln aktiveras.

Regeln skulle innebära att ytterligare 1% måste amorteras per år utöver det gällande kravet. Ett lån som tecknats efter 1:a juni 2016 innefattas av amorteringskravet och måste amorteras med 1% om belåningsgraden är mellan 50% och 70%. Är den högre är kravet att amorteringen måste ske till 2%.

Med utökat amorteringskrav skulle det därmed gälla 2% respektive 3%.

Exempel

Ett bolån tecknas på 2 miljoner. Då gäller följande:

amorteraBelåningsgrad 70-85% och skuldkvot över 4,5

En amortering krävs på 3% per år ner till att belåningsgraden går under 70%. Per år innebär det en amortering på 60 000 kr. Varje månad måste därmed amortering ske med 5000 kr plus ränta.

Belåningsgrad 50-70% och skuldkvot under 4,5

En amortering krävs på 1% per år ner till att belåningsgraden är under 50%. Det innebär en årlig amortering på 20 000 och en månadsamortering ca 1666 kr.

Belåningsgrad 45%

Om belåningsgraden är under 50% gäller inte amorteringskravet. Därmed har bankerna inget krav på sig att kräva amortering av sina kunder. De kan däremot ändå kräva amortering då bankerna alltid får ställa högre krav på låntagarna än de gällande kraven. De får däremot inte (med vissa undantag) ge bättre villkor än vad amorteringskravet reglerar.