Här presenteras Peer to Peer Lån från 1 000 till 400 000 kronor

Låna pengar av privatpersoner med Peer to Peer Lån

Peer to peer lån, eller P2P-lån, är vanliga i USA och har även vuxit starkt i Sverige. Istället för att man ansöker om lån hos en bank kan man här låna pengar av andra privatpersoner. Detta sker via ett företag som förmedlar lånen och därmed tar en viss avgift för detta. Fördelen för långivaren är att man får en hög avkastning på de pengar som man lånar ut. Fördelen för låntagaren är att ett bredare utbud av lån, där man i vissa fall även kan få bättre ränta än hos banker och andra aktörer.

Investera i P2P-lån

Som investerare kan du välja att investera i P2P-lån för att få en avkastning som inte korrelerar med börsen. När du väljer att spara i den här typen av lån kommer plattformen som du investerar på att koppla ihop dig med låntagare. Utifrån den risknivå du väljer och det belopp du kan investera blir du matchad med låntagare på rätt nivå. Sammantaget får du en hög avkastning till en väl kalkylerad risk.

Precis som vid många andra investeringar, exempelvis i ett sparkonto med bindningstid, är det utlånade kapitalet låst i den tid långivaren och låntagaren avtalat. För att investera i P2P-lån krävs alltså att man kan klara sig utan pengarna en viss tid.