Pensionärer får svårare med bolån

 

I april förra året kunde vi presentera nyheten att SEB valde att sluta med så kallade seniorlån. Det var de inte heller ensamma om. Allt fler banker väljer att gå denna väg och avvecklar denna låneform. Den stora orsaken är att efterfrågan på seniorlån inte har varit i den storleken att det är hållbart för bankerna att erbjuda låneformen. Folksam har däremot uppgett att orsaken var att de ville fokusera på företagets kärnverksamhet och att de därmed slutade med låneformen på grund av detta.

Av de sex bankerna som erbjöd seniorlån för några år sedan är det (enligt Dagens Nyheter) enbart två kvar som erbjuder detta. Det är Swedbank och Svensk Hypotekspension.

Nackdelen med dessa seniorlån har däremot inte förändrats. Det handlar fortfarande om lån där räntesatsen är ungefär dubbelt så hög som på ett vanligt bolån. Detta trots att det just är boendet som är säkerheten för lånet. Därmed är det även bättre att först försöka få ett vanligt bolån istället för att teckna seniorlånet. Det finns även ytterligare vägar att gå.

Bolån – Den bästa vägen, för att få så låg ränta som möjligt, är att få ett bolån på bostaden. Snitträntan ligger idag på en bit under 2% vilket gör att räntekostnaden inte blir speciellt hög. Om belåningsgraden inte överstiger 50% finns heller inget amorteringskrav*

Sälj/Ge bort bostaden – Finns tanken att en kommande arvstagare ska få bostaden i ett senare skede kan det vara ekonomiskt försvarbart att skänka/sälja den i ett tidigare skede. En äldre person som ger bort bostaden till sin son/dotter kan sedan hyra huset av dem. Barnen har lättare att få bolån och därmed få ner räntekostnaden. De äger huset men låter föräldern bo kvar. Den dag som föräldern måste flytta (eller avlider) är redan huset i arvstagarens ägo.

Byt bostad – Många pensionärer bor i bostäder till ett mycket högt värde. Ofta är de mycket lågt belånade eller inte belånade alls. De har därmed ett stort värde som är låst. Ett alternativ blir därmed att sälja bostaden och flytta till en mindre bostad/hyresrätt. Därmed frigörs ett stort kapital (även efter att kapitalskatten betalats).

*Amorteringskravet förväntas införas sommaren 2016. Det innebär då att 2% av lånesumman måste betalas per år fram till att belåningsgraden minskat till 75%. Därefter måste 1% av lånesumman betalas ner till att belåningsgraden är 50%. Därefter finns inget krav på amortering.