Priskrig bland kontokrediterna

Kontokrediten från Credway har under 1,5 år haft lägst ränta i Sverige (förutsatt att man jämför kontokrediter utan fast avgift). Räntan har under denna tid varit på 2,42% och därtill har de även haft en Lägst-Pris-Garanti. Men med allt fler aktörer inom kontokrediter så ökar konkurrensen. Under sommaren 2017 blev så Credway av med titeln ”billigaste kontokrediten” efter att Tryggkredit lanserat sin kontokredit. Ett flertal andra aktörer har även sänkt sin ränta och närmar sig Credways nivåer. Än så länge är det däremot bara Credway och Tryggkredit som erbjuder de riktigt låga nivåerna på räntan.

Tryggkredit hamnar tvåa

I augusti 2017 publicerades recensionen på Tryggkredit på Sverigekontanter.se. Tack vare en ränta på 2,08% fick de riktigt bra betyg. De landade på 8/10 och slås därmed enbart av Credway på 9/10. För även om Tryggkredit har något bättre ränta så faller de på brist på viss information på hemsidan. Det finns exempelvis inte någon information kring vad som krävs för att man ska kunna få krediten beviljad. Detta med ålder, inkomst osv.

Ränta och amortering skiljer mellan ettan och tvåan

tryggkredit smårutaDet är framförallt två punkter som skiljer mellan Credway och Tryggkredit. För det första är det räntan. Hos Credway är månadsräntan 2,42% och hos Tryggkredit 2,08%. De som enbart fokuserar på att hålla nere lånets kostnad ska därmed i första hand väja Tryggkredit.

credway smårutaFör det andra skiljer de sig gällande hur amorteringsbeloppet räknas ut. Hos Credway är lägsta återbetalningsbelopp antingen 250, 500, 750, 1000, 1250 eller 1500kr. Hur stort beloppet är beror på hur stor kredit som personen har. En kredit på upp till 5000kr innebär exempelvis att minst 250kr måste betalas per månad. Är krediten upp till 10.000kr är det 500kr som gäller. På detta sätt ökar återbetalningsbeloppet upp till att vara på 1500kr vid en full kredit dvs. 30.000kr.

Hos Tryggkredit är det istället alltid 5% på kreditnivån som ska återbetalas. En person som har en kredit på 10.000 kr ska därmed betala 500kr per månad som lägst.

Exempel: (Kreditnivå samt lägsta månadsbetalning)

Kreditnivå på 1000kr – Credway 250kr, Tryggkredit 50kr

Kreditnivå på 10.000kr – Credway 500kr, Tryggkredit 500 kr

Kreditnivå på 15.000kr – Credway 750kr, Tryggkredit 750kr

Kreditnivå på 20.000kr – Credway 1000kr, Tryggkredit 1000kr

Som visas ovan så följs de åt gällande hur stort belopp som måste betalas. Däremot kan det skilja på enstaka kreditnivåer just eftersom Credway kör med fast återbetalningsbelopp och Tryggkredit kör med en procentsats.

Långt före övriga

Även om det finns vissa saker som skiljer dessa två kontokrediter mot varandra så ligger de på en mycket låg räntenivå i jämförelse med många andra aktörer. På vår lista över kontokrediter finns inte ett enda annat varumärke med ränta under 5%. Det innebär alltså att Credway och Tryggkredit har under hälften så hög ränta som dess konkurrerande varumärken. Men som nämnts har många andra sänkt räntan och det bör inte dröja förrän fler varumärken kommer ner på dessa nivåer.