Ränteavdraget ger tillbaka 100 miljoner till de som lånar SMS-lån

Ränteavdraget är något de flesta förknippar med bolån. Cirka en tredjedel av räntekostnaden fås tillbaka i kommande års deklaration. Men detta gäller inte enbart bolån utan även privatlån, smslån och andra låneformer.

De företag som lånar ut pengar ska automatiskt skicka in kontrolluppgifter till Skatteverket gällande hur mycket som betalats i ränta av låntagarna. Därmed är ränteavdraget inget som man som låntagare behöver bry sig om utan detta presenteras automatiskt på deklarationen.

Det enda som behöver uppges av kreditgivarna är just räntesumman och därmed finns inte någon exakt statistik gällande hur mycket ränteavdrag som dras av på grund av smslån varje år.

Enligt en uträkning av SvD handlar det om ca 100 miljoner per år. Man har då utgått från Finansinspektionens offentliga siffror gällande det tredje kvartalet år 2015. Under denna period hade de 43 registrerade snabblåneföretagen en ränteintäkt på 89,7 miljoner. Under den perioden registrerades utlåning på sammanlagt 912 miljoner.

Om företagen på ett kvartal får in ca 90 miljoner i ränteintäkter innebär det 360miljoner på ett år. Eftersom ränteavdraget är ca 1/3 sker alltså avdrag på ca 120miljoner per år.

Troligtvis är summan ännu större då två av de månader med högst efterfrågan på snabblån är december och januari. Två månader som alltså inte innefattades av dessa siffror då tiden som presenterades var juli till september.

ränteavdrag reklamSkatteavdrag som lyfts fram i reklam

För att en person ska ha möjligheten att få ränteavdrag krävs att en inkomst finns. Detta eftersom ränteavdraget är ett skatteavdrag som kvittas mot betald skatt. Den person som inte har någon inkomst kan alltså inte få avdraget beviljat.Det är därmed inte alla som kan få ränteavdrag på sina räntekostnader. Men det finns flera snabblåneföretag som på sina hemsidor tydligt lyfter upp detta ränteavdrag för att påvisa att den totala kostnaden för lånet minskas med 30%.

Vissa företag har även använt detta i marknadsföringssyfte men i dessa fall har Konsumentverket fört fram kritik. Detta just eftersom alla inte har möjlighet till att få avdraget – något som inte framkommit i reklamen. Därmed menade de att det var vilseledande reklam.

Men fortfarande finns det flera företag som väljer att lyfta fram detta på sina hemsidor. Det finns delade åsikter om detta är rätt eller fel. Men det kan jämföras mot företag inom privatlånesektorn eller bolånesektorn där det inte är ett enda företag som väljer att lyfta fram ”kostnad efter ränteavdrag”.

Bild: EasyCredit