Credstep

Uppdaterad:
  • Företagslån på 30 000 – 300 000 kr
  • Erbjuder fakturaköp utan fast avgift
  • För Aktiebolag, Handelsbolag, Enskild Firma
  • Betyg 7/10
Till Credstep

Credstep har som vision att vara ”one-stop-shop” för företagare som är i behov av likviditet. Detta sker genom att erbjuda företagslån och fakturaköp. Att de erbjuder bägge dessa alternativ är en stor fördel då det finns flera aktörer som enbart har företagslån eller fakturaköp men få som har bägge.

Nackdelen med Credstep sitter i bristande information kring vilka grundläggande krav som måste vara uppfyllda för att få lån.

Till Credstep

Storlek och amorteringstid

Hos Credstep kan företag ansökan om lån på mellan 30 000 kr och 300 000 kr. Det är relativt små belopp för företagare och det är troligtvis även därför som amorteringstiden är kort. Valbar amorteringstid är nämligen 3-12 månader.

I jämförelse med flera andra liknande företagslån erbjuder Credstep ganska lågt lånebelopp. Flera andra erbjuder upp till 500 000 kr eller 1 miljon.

3/5

credstep företagslån

Fakturaköp

En orsak till att företag behöver teckna företagslån är likviditetsbrist. Det behöver alltså inte betyda att företaget har det ekonomiskt svårt utan att det enbart är längre perioder mellan att deras kunder betalar fakturorna. I detta fall kan även fakturaköp vara en lösning för att lösa likviditetsproblemet.

Skulden, som kunden har till företaget, säljs helt enkelt vidare till Credstep. Därmed betalas fakturan av Credstep inom ett dygn efter den godkänts. Istället för att vänta på att kunden ska betala ”inom 90 dagar” betalar Credstep beloppet inom 1 dygn.

Någon fast kostnad för fakturaköp finn inte (vilket annars är mycket vanligt). Kostnaden som uppstår är istället enbart en procentuell del av fakturabeloppet. Det är en kostnad på 2-5%. Exakt hur stor kostnaden blir beror på fakturabelopp, kredittid och säljande företags omsättning senaste 12 månader.

En fördel är att det tydligt går att räkna ut kostnaden för fakturaköp via hemsidan där just dessa faktorer anges. Om detta sker visas ett förhandsbesked och önskas sedan en ansökan genomföras tar den inter mer än en minut. I ansökan anges bland annat uppgifter om företaget och ansökan signeras med BankID.

Inom 24 timmar sker återkoppling gällande om Credstep är villig att köpa fakturan samt exakt kostnad för detta. Utbetalning sker sedan inom 24 timmar.

Kom ihåg att Credstep arbetar med regressrätt. Det betyder att om kunden inte betalar sin faktura återgår fakturan till företaget som sålt den. Orsaken att sälja fakturor till Credstep är alltså att få tillgång till likvidet. Försäljning av fakturor ska alltså inte ske med tanke på att ansvaret då ligger på Credstep att driva in skulden. Blir inte skulden betald lämnas nämligen fakturan tillbaka och företaget blir tvungen att återbetala beloppet som de fick vid fakturaköpet.

credstep faktura försäljning

Ränta och avgifter

Den årsränta som tillämpas är 9,6%-24%.  Räntan är alltså individuell och presenteras exakt när en ansökan skickats in. Det som bland annat avgör räntesats är företagets ålder och omsättning.

Utöver räntan tillkommer en uppläggningsavgift på 3% av lånebeloppet. Ett företag som exempelvis lånar 200 000 kr betalar 6 000 kr i uppläggningsavgift vilket är ovanligt högt.

7/10

Teckna företagslån hos Credstep

Att genomföra en låneansökan tar mindre än en minut, svar ges mycket snabbt och pengarna betalas ut inom en bankdag. Credstep har som mål att det ska vara enkelt och snabbt att söka företagslån hos dem och på den punkten har de verkligen lyckats. Ansökan och utbetalning sker på följande sätt:

Steg 1 – Preliminärt förhandsbesked

credstep enkelt lånCredstep har en funktion på hemsidan som ger ett preliminärt förhandsbesked. Det betyder att man anger ungefärlig lånesumma, ålder på företaget, omsättning senaste månaderna och sin mailadress. Utifrån den informationen genomförs en snabb sammanställning av företagets möjligheter att få lån. Detta är en stor fördel då en fullständig ansökan inte behöver skickas in om det preliminära beskedet pekar på att företget inte är tillräckligt kreditvärdigt.

Kom ihåg att detta enbart är ett preliminärt besked. Det är enbart efter att en ansökan skickats in som Credstep tar ställning till om lån ska beviljas eller inte.

Steg 2 – Ansökan

credstep snabbt lån för företagDe som vill gå vidare i ansökningsprocessen fyller i mer detaljerade uppgifter kring företaget och personen som är borgen för lånet.

Steg 3 – Ladda upp filer

Sista steget är att ladda upp de dokument som krävs för att låneansökan ska bli komplett. Därefter signeras ansökan via BankID och Credstep tar kreditupplysning via Bisnode och gör en komplett kreditbedömning av företaget.

Steg 4 – Svar och utbetalning

Måndagar till fredagar ges svar på låneansökan inom 24 timmar. Utbetalning av lånet sker sedan inom en bankdag.

5/5

credstep låneansökan

Personlig säkerhet

När ett lån tecknas hos Credstep krävs det att en person går i borgen för lånet. Det betyder i korthet att det är denna person som är betalningsansvarig för lånet i det fall som företaget inte klarar av att hantera skulden.

Att använda personlig borgen vid företagslån är mycket vanligt. Däremot bör man som borgensman vara totalt insatt i vad detta innebär.

5/5

Krav

Credstep är mycket otydliga gällande vilka grundläggande krav som måste vara uppfyllda för att en låneansökan ska bli godkänd. Det framkommer inte på hemsidan. De krav som gäller är däremot följande : (information från annan källa)

  • Företaget måste varit verksamt i 4 månader
  • Företaget måste ha minst 1 miljon i omsättning
  • Företaget ska klara av en kreditbedömning där Credstep räknar på uppkomna räntekostnaden
  • Lån beviljas till Aktiebolag, Handelsbolag och Enskilda firmor

2/5

Slutbetyg: 7/10

Till CredstepS

Sammanfattning

Många företagare anser det vara jobbigt och svårt att få lån hos de större bankerna. Av den anledningen har flera mindre aktörer vuxit fram som erbjuder snabba och enkla ansökningsprocesser för företagslån. Credstep är en av dessa aktörer och de erbjuder företagslån på 30 000 kr till 300 000 kr. Just enkelheten är dess styrka. Dessutom går det att välja mellan lån eller fakturaköp för att öka likviditeten.

Nackdelen hos Credstep är bristen på grundläggande information. Det står inte tydligt på hemsidan vilken räntenivå som de erbjuder, att uppläggningsavgiften är 3% av lånesumman eller vilka grundläggande krav de har på låntagarna. Det är information som måste upp på hemsidan innan bättre betyg kan ges.

Credstep: Betyg 7/10