Finevate

Uppdaterad:
  • Låna pengar via P2P-lån
  • Låna 5000kr-30.000kr
  • Möjlighet till lägre ränta än hos klassiska lån
  • Betyg 5/10
Till Finevate

Finevate (tidigare Fundmill)  erbjuder en plattform som skapar möjligheter för privatpersoner att mötas och låna ut pengar till varandra. Låneformen kallas för Peer-to-Peer.

låna från privatpersonerDå företaget enbart står för tjänsten som sammanför långivare och låntagare är det alltså inte Finevate som lånar ut pengarna. De sköter det administrativa som möjliggör den anonyma kontakten mellan de som vill låna ut och de som vill låna pengar.

Företaget har tillstånd från Finansinspektionen för att bedriva ”konsumentkreditinstitut”. De var även en av de första aktörerna att få detta tillstånd i Sverige.

De skriver att ”villkoren är fördelaktiga både för låntagaren och för investeraren”. Det är däremot lite svårt att veta om detta stämmer. För är det på en punkt de får dåligt betyg på så är det tydlighet och information.

Storlek och amorteringstid

Finevate erbjuder privatlån där den lägsta summan är 5000kr och den högsta 30.000kr. Det är därmed belopp på de lägre summorna inom privatlån som utlånas. Detta återspeglar sig även i den amorteringstid som företaget erbjuder med 12, 24 eller 36 månader.

Även om amorteringstiden är anpassade efter lånebelopp så får de ett litet minus då många behöver privatlån på större belopp än 30.000kr.

2/5

Besök Finevate

Ränta

finevate p2p lånDet är sällan som ett företag får dåligt betyg gällande information kring räntan men det får Finevate. Orsaken är att de inte uppger speciellt mycket kring de räntesatser som låntagaren får låna till.

Genom att välja olika amorteringstid och olika lånesumma går det att se ”preliminära villkor” med effektiv ränta mellan 12,40% och 8,93%. Men om detta är den preliminära räntan – vilka andra räntenivåer kan låntagaren få?

Det står att ”låntagare har goda möjligheter till lägre ränta”. Detta då i förhållande till traditionella lösningar. Kanske är det så – men de är i så fall dåliga på att förklara varför.

Vi kontaktade företaget och fick då följande svar: ”Den indikativa räntan vi publicerar är en ränta som vi faktiskt erbjuder våra normalkunder Den ränta som erbjuds är ”i praktiken innebär det omkring 10-20%

Det hade helt klart varit en fördel om detta nämnts på hemsidan.  Räntan är i alla fall alltid exakt samma under hela låneperioden.

Även när det kommer till övriga avgifter saknas information. På hemsidan står att det tillkommer uppläggningsavgift tillkommer på 395kr.

finevate bästa räntaRäntegaranti?

På hemsidan står följande text ”Har du fått bättre villkor någon annanstans? Hör då av dig till oss” Det framgår som att de har någon typ av räntegaranti. Men det finns inte mer information att hitta om detta. Det hade kunnat ge företaget ett något bättre betyg – men påverkar nu det negativt.

4/10

fundmill-reklam

Ta lån via Finevate

Även om Finevate förmedlar Peer-to-Peer-lån (P2P-lån) så sker låneprocessen nästan identiskt med hur en klassisk låneansökan sker. På hemsidan är första steget att välja lånebelopp mellan 5000kr och 30.000kr. Därefter väljs amorteringstid på antingen 12 eller 24 månader. Skulle låntagaren vilja betala tillbaka snabbare är detta alltid möjligt. Detta eftersom lånet får betalas av snabbare än vald amorteringstid utan att extrakostnader uppkommer.

När lånesumma och amorteringstid anges presenteras ”Preliminära villkor” till höger på skärmen. Där visas vad månadskostnaden på lånet skulle bli förutsatt att man får den räntesats som nämns. Det är bra som ett riktmärke även om man ska vara medveten om att högre räntesats även kan ges på lånet.

Därefter loggar personen in på hemsidan (eller skapar konto om detta inte skett tidigare) och slutför låneansökan.  Identifiering sker då med BankID.

När Finevate fått in ansökan sker en kreditupplysning hos UC och företaget avgör personens kreditvärdighet.

finevate låna pengar

Det är nästa punkt som skiljer P2P-lån mot klassiska privatlån.

Om låneansökan blir beviljad matchas detta mot de investerare (långivare) som finns på plattformen. Vanligtvis är det flera olika investerare som tillsammans lånar ut den totala summan som låntagaren vill låna. När lånet är helt finansierat betalas lånet ut inom 1-2 bankdagar.

Skulle det inte gå att matcha låneansökan med investerarnas önskemål kommer den ligga aktiv i 14 dagar för att invänta ytterligare investerare. Om det fortfarande inte finns tillräcklig finansiering efter denna tid förfaller ansökan och en ny ansökan kan genomföras. Det finns alltså en viss risk att låneansökan blir beviljad utan att något lån får tecknas. Enligt Finevate matchas låneansökningar ”i de allra flesta fall”.

Återbetalning sker sedan via de fakturor som månadsvis skickas ut. Om inte betalning sker i tid skickas påminnelse ut (med påminnelseavgift). Om betalning inte skett efter tre påminnelser går ärendet till kronofogden.

Även om det är lån mellan privatpersoner har aldrig låntagare/långivare insyn i vem den andra parten är. Detta för att skapa en säkerhet för bägge parter. Har någon av parterna åsikter om lånet är det därmed Finevate som ska kontaktas.

4/5

fundmill-p2p-lan

Krav

  • 18 år eller äldre
  • Inkomst på 120.000kr/år eller mer
  • Inga betalningsanmärkningar får finnas
  • Autogiro krävs.
  • Möjlighet att identifiera sig med BankID

5/5

Slutbetyg 5

Besök Finevate
Sammanfattning

Sammanfattning

Finevate ebjuder P2P-lån vilket alltså innebär privatlån mellan privatpersoner. Via deras hemsida kan låntagare och långivare mötas och hitta lånelösningar som bägge parter är nöjda med. Grundidén är god men på webbplatsen saknas för mycket information för att bra betyg ska kunna ges. Framförallt saknas information gällande hur räntan sätts och vilka andra avgifters som tillkommer.

Det kan vara ett mycket fördelaktigt lån, så som de anger. Den som genomför en ansökan märker om räntesatsen och avtalet är fördelaktigt eller inte. Men den som inte ansöker och enbart läser på hemsidan kommer sakna information.

Finevate: Betyg 5/10