Lendify – Investera i lån

Uppdaterad:
 • Säkert – Tryggt – Enkelt
 • Välj räntenivå och risknivå
 • Hög avkastning i förhållande till låga risken
 • Betyg 9/10
Till Lendify – Investera i lån

Lendify erbjuder privatlån mellan privatpersoner s.k. peer-to-peer lån. Det betyder att personer både kan låna ut samt låna pengar via denna plattform.

För låntagaren kan det vara en fördel att gå denna väg för att få en låg ränta medan långivare kan välja att låna ut pengar för att få betydligt högre ränta än på ett klassiskt sparkkonto. Men det ska direkt sägas att utlåning via Lendify ska ses som en investering och inte som ett sparande. En investering som kan ge riktigt bra avkastning. Lendify har även jobbat tydligt med att få ner risknivån vilket sker genom flera olika faktorer.

lendify ränta på ränta

Investeringstid och ränta

Den som vill låna ut pengar kan göra detta från 1 år och upp till 10 år. Beroende på hur länge man är beredd att låsa sina pengar via utlåning ges även olika hög ränta. Ju längre tid desto bättre ränta. I feb 2017 var förväntad avkastning 2,5%-8,0% beroende på löptid och risknivå.

Investering kan antingen ske automatiskt via tjänsten Autoinvest eller investeras helt utifrån egna val.

Besök Lendify

Investera via Lendify

 • Öppna ett konto

Första steget är att öppna ett konto hos Lendify. Detta är mycket enkelt och går på någon minut. Kravet för att kunna öppna konto är att personen är 18 år.

 • Löptid

Andra steget är att välja vilka lån som de insatta pengarna ska investeras i. Om man exempelvis väljer löptid på 3 år kommer pengarna enbart att lånas ut i lån som maximalt har en löptid på 3 år. Men det kan även vara lån med kortare löptid. I detta fall lånas pengarna ut ännu en gång när lånet är återbetalat.

 • Automatisk investering

Ett smidigt sätt att investera är att välja Autoinvest. Fördelen är att Lendify därmed automatiskt investerar pengarna i lån som passar den risknivå som valts. Detta genom att fördela kapitalet på ett flertal olika lån och därmed minska den totala risken för kreditförluster. Utöver det finns även fördelen med Autoinvest i att utlåningen då omfattas av Kreditförlustfonden (Se nedan ”Kreditförlustfond”)

 • Ränta

Amortering och ränta betalas varje månad av låntagaren.  Allt detta sätts in på långivarens konto hos Lendify. Från kontot kan sedan nya investeringar göras eller så kan pengarna väljas att tas ut till ett vanligt bankkonto.

 • Avsluta utlåning i förtid?

Under 2017 öppnade Lendify en ”andrahandsmarknad” för lånen. Det betyder att man som investerare inte är låst under en längre period trots att man exempelvis väljer att investera i ett lån med 10 års löptid. Önskas investeringen avslutas kan man nämlingen sälja lånet vidare till annan investerare. För låntagaren innebär detta ingenting. Det som sker är helt enkelt att det blir en ny person som tar emot amortering och ränta på lånet.

 • Månadsspara

Även månadssparande infördes 2017 vilket är ett smidigt sätt att investera i lån löpande

 • Beräkna förtjänst

Hur stor förtjänst går det att göra genom att investera i lån hos Lendify? Allt beror på vilken risknivå man är beredd att ta. På hemsidan kan man fylla i tidsperiod, startbelopp och månatlig insättning för att därigenom se hur kapitalet ökar. Detta då beräknat på den räntenivå som erbjuds för valt tidsperiod. I exemplet nedan har man räknat med en ränta på 3,5%.

lendify ränta på ränta

Risken hos långivaren

Det finns två risker som långivaren tar, Kreditförlust och Konkurs. Däremot har Lendify skapat trygga lösningar för att minimera risken för sina investerare.

Kreditförlust

lendify genomsnittlig låntagareEn risk som finns är att låntagaren inte betalar tillbaka sina skulder. Däremot är kreditförlusterna mycket låga. Detta genom att Lendify är noga med kreditvärdering av de som vill låna och att de dessutom följer upp de olika lånen.10

För att få låna via Lendify kräver de att låntagaren har en årsinkomst på 180.000kr,  att inte några betalningsanmärkningar finns och att man inte har skuld hos Kronofogden. För att öka säkerheten för långivarna har de även en kreditförlustfond.

 • Kreditförlustfond

Tack vare kreditförlutfonden har ”ingen, sedan verksamheten startade, förlorat pengar på att investera hos Lendify”. Detta enligt deras hemsida. Vid de tillfällen som en låntagare inte betalat sina skulder enligt avtal har fonden används för att täcka dessa kreditförluster.

Kreditförlustfonden ersätter kreditförlust om den totala kreditförlusten är högre än vinst på övriga lån som investering skett i. Dessutom krävs det att investering skett via autoinvest för att detta skydd ska ges.

Kreditförlustfonden fungerar automatiskt och är alltså inget man som långivare behöver ansöka om. Varje månad kontrolleras alla Autoinvestkonton utifrån hur mycket pengar som förväntats betalats via  amortering. I det fall som inbetalningarna inte motsvarar förväntad summa täcker fonden upp för detta. Däremot gäller detta just enbart amorteringar. Från och med 160301 (lån tagna efter detta datum) gäller att fonden enbart betalar ut förväntat amorteringsbelopp. Med andra ord är risken att man mister den förväntande ränteintäkten.

Konkurs

Den andra risken är att Lendify skulle gå i konkurs. Lendify innefattas inte av den statliga insättningsgarantin. Däremot har de skapat andra säkerhetsfaktorer:

För det första skrivs inte låneavtalet med Lendify. När ett låneavtal skrivs så gäller detta mellan låntagare och långivare. Det är alltså inte Lendify som är utlånare. Skulle företaget gå i konkurs kvarstår alltså låneavtalet mellan parterna.

För det andra hålls kapital som inte är investerat i lån på konton som inte ägs av Lendify. Vid en konkurs går det alltså att få ut dessa pengar då de inte ägs av Lendify.

För det tredje har Lendify en Back-Up Provider. Det betyder att kreditföretaget Lindorff kommer att ta över verksamheten i det fall som Lendiy försätts i konkurs eller av annan anledning inte kan driva verksamheten vidare.

Sammantaget är risken för kreditförluster alltså låga i förhållande till den ränta som ges i dessa investeringar.

Besök Lendify
Sammanfattning

Det finns flera företag som erbjuder privatpersoner att investera i lån. Lendify är däremot den största aktören i Sverige och en av de få som även har kreditförlustfond. Tack vare den fonden, och ett flertal andra säkerhetsfaktorer, är risken relativt låg att investera i lån hos dem – detta i förhållande till den ränta som går att få. Därmed ges mycket bra betyg.

Lendify – Investera i lån: Betyg 10/10