Resultatet av nya bolåneutredningen

I början av april presenterades en ny bolåneutredning. Under en tid har en utredning genomförts för att se vad som behöver förändras på bolånemarknaden och det är tydligt att det är ”Tydlighet” som lyfts fram som en röd tråd. De punkter som utredningen föreslås att ska bli bättre är följande.

Varför denna räntenivån?

Idag uppger alla banker en listränta. Det är den högsta ränta de erbjuder på bolån. Men det är lätt att få lägre genom att förhandla med banken, vara så kallad Plus-kund eller ha mycket låg belåning. Däremot är det få som vet exakt varför de får den ränterabatt som de får. Detta är en punkt som eventuellt kommer att förbättras i framtiden. Tanken är nämligen att bankerna måste tydligt förklara hur räntan räknas ut. Detta är redan något som Skandia gjort i flera månader men som nu även kan bli lagstadgat.

Hur mycket betalar bankerna?

Privatpersoner och företag lånar pengar från bankerna. Bankerna i sin tur lånar från Riksbanken. Med andra ord har bankerna en kostnad för varje lån. Men de har även intäkter. Det som, enligt utredningen, bör förbättras är att bankerna ska tydligt visa upp hur stor kostnad de har för sina lån.

Vad är genomsnittsräntan?

Ytterligare en förbättring, till konsumentens fördel, är att genomsnittsräntan ska presenteras. Detta är även något som flera banker redan börjat med även om inte alla har genomfört det än. Då ser man snabbt om man fått en högre eller lägre ränta än genomsnittet.

Det ska tilläggas att detta ännu bara är ett resultat av en utredning och att några nya lagar än så länge inte tagits för att genomföra dessa förslag.

Enligt Bengt Hansson (analytiker på Boverket) kommer dessa förändringar främst vara gynnsamma för unga låntagare. Detta säger han i en intervju till tidningen Metro. Orsaken är helt enkelt att unga är överrepresenterade bland de som har en högre boränta än de egentligen behöver ha. En orsak till att det är så kan vara att många unga har stort fokus på att etablera sig på arbetsmarknaden och att man lägger fullt fokus på detta. Genom det glömmer (eller hinner man inte) engagera sig att pressa boräntan, jämföra elpriser m.m.