Riksbanken låter räntan ligga oförändrad

Den 15:e december meddelande Riksbanken att de valde låta reporäntan vara kvar på -0,35%. Därmed blev det ingen sänkning något som vissa experter trodde skulle komma. När Aftonbladet intervjuade ett flertal experter några dagar innan beslutet offentliggjordes fanns både tro om att räntan skulle sänkas likväl som att den skulle ligga kvar på dagens nivå. Det var däremot ingen som trodde att någon höjning skulle ske. De som trodde på att ingen förändring skulle ske fick alltså rätt.

Långt kvar till målet

Riksbanken har som mål att hålla en inflation på två procent. Ser man till detta mål är det lång väg att gå. Visserligen har inflationen rört sig något uppåt men samtidigt visade mätningar från november att inflationen var mindre än vad Riksbanken hade förväntat sig. Dessa förväntningar var i sin tur nedskrivna prognoser utifrån hur det gick i oktober. Sammantaget rör sig alltså inte inflationen i helt rätt riktning.

I ett pressmeddelande förklarade Riksbanken orsakerna bakom dagens beslut. De lyfter då upp den svenska ekonomin som en av de större orsakerna. Detta då den utvecklat sig mer positivt än vad man hade förväntat sig.

Men samtidigt menar de att den globala osäkerheten fortfarande ligger som ett orosmoln över ekonomin.

Förutsättningarna är sammantaget bättre än tidigare men fortfarande är man ”ännu inte på fast mark”. Detta gör att Riksbanken fortfarande kommer att genomföra en relativt expansiv politik för att nå sina mål. Däremot innebar det inte någon sänkning vid detta tillfälle.