Riksbanken sänker till -0,1%

När Riksbanken presenterade kommande styrränta på torsdagen 12/2-2015 kom de med ett historiskt beslut. När senast kom med beslut om förändring av räntan (november 2014) var det även då ett historiskt beslut då de sänkte räntan till 0%. Men det går att sänka mer och det var vad som skedde i februari. Genom att ta beslutet att sänka ränta till -0,1% har Sverige fått en minusränta för första gången i historien.

Orsakerna till att Riksbanken tar detta beslut var:

Visserligen sker en återhämtning internationellt gällande ekonomin men samtidigt går det långsamt. Samtidigt gynnas svensk ekonomi av flera olika faktorer. Det låga oljepriset, kronans låga värde samt en låg ränta. Av den anledningen tror Riksbanken att BNP kommer att öka och att arbetsmarknaden kommer att förbättras.

Däremot ser Riksbanken en fara i Sveriges låga inflation. Det finns visserligen tecken på att den bottnat men det är fortfarande långt till inflationsmålet.

Det är just faran kring en stagnerande inflation som Riksbanken poängterar i det pressmeddelande som de gick ut med under torsdagen.

Även om inflationen rört sig som de har förväntat sig finns det faktorer som kan påverka framtiden negativt gällande detta. Det är exempelvis det låga oljepriset. Risken finns att detta mycket låga pris kommer att kunna påverka inflationsförväntningarna negativt. Utöver det finns det också stora orosmoln gällande ekonomin i omvärden som direkt eller indirekt påverkar den svenska ekonomin.

Även ytterligare insatser

Det är inte bara räntan som sänks för att påverka ekonomin positivt. Riksbanken väljer även att ta ett steg till.  Eftersom räntan nu närmat sig ”en nedre gräns” blir de tvungna att påverka penningpolitiken genom att köpa statsobligationer. De uppger i pressmeddelandet att köp kommer genomföras ”inom kort” av statsobligationer som har löptid på 1-5 år. Sammanlagt kommer de köpa nominella obligationer för 10 miljarder.

Fortsatt lågt

I pressmeddelandet anger även Rikbanken att någon höjning av Reporäntan knappast kommer att ske före 2016.  Detta i så fall under hösten eller vintern. Kommer detta innebära att den rörliga räntan på boräntor kommer att sänkas ytterligare och vara låga fram till och med 2016? Svaret är inte enkelt. Vanligtvis betyder en räntesänkning från Riksbanken att bankerna sänker sina boräntor och att privatpersoner därmed sparar pengar på detta. Men när nu räntan sänkts till minusränta är läget något annorlunda. Läs vidare i denna artikel.