Sänkt ränta ger inte billigare bolån

Många följer Riksbankens beslut gällande hur reporäntan ska sättas med spänning. De som har stora lån hoppas på att räntan ska sänkas eller i alla fall inte höjas för att bolånen inte ska bli dyrare. Men det inte många är medvetna om är att en ytterligare sänkt ränta kan resultera i att kostanden för bolånet faktiskt ökar.

Skulle riksbanken ta beslutet att införa minusränta skulle nämligen detta kunna hända. Införs minusränta betyder det att bankerna kommer få betala en ränteavgift för de pengar som de sätter in på Riksbanken. En kostnad som de tidigare aldrig har haft. När räntan var högre kunde bankerna få ränta på insatt kapital. Skulle sedan en minusränta införas skulle det alltså bli en oplanerad och oväntad kostnad för bankerna. En kostnad som de måste täcka upp på något sätt.

Det finns visserligen olika vägar för bankerna att täcka upp för denna kostnad så det är inte säkert att det just slår mot bolånekunderna med något högre bolåneräntor. En väg de har gått tidigare för att få intäkter är att höja avgifter för kort- och fondhantering. Detta är avgifter som inte lika ofta jämförs bland konsumenterna och kanske är lättare att påverka än boräntorna som många jämför och räknar på mycket noga innan man tecknar lånet. Var bankarna kommer att ta ut högre avgifter från sina kunder är alltså inte helt uppenbart. Men det kan komma att spegla sig i högre boräntor.